Správné psaní titulu MBA

Zahraniční tituly, kterým je i MBA, nemají zcela jednotné způsoby správného psaní. Můžeme se proto setkat jak s ,,MBA", tak s ,,M.B.A." nebo i s ,,M. B. A.". Psaní titulu MBA se uvádí vždy za čárku po příjmení následovně: Mgr. Jan Novák, MBA.

Pokud má osoba titul MBA za jménem a má i další tituly, oddělují se od sebe čárkami. Nositelé více titulů mohou mít i tituly, které se píší před jméno. V takovém případě by bylo správné psaní titulu MBA (a nejen jeho) takto: Ing. Mgr. Jan Novák, Ph.D., MBA. Ústav pro jazyk český doporučuje psát tituly v takovém pořadí, v jakém je daná osoba získala.

MBA program a navazující MBA zkratky

Existuje množství MBA programů, které jsou zakončené zkouškami a získáním odlišných druhů titulů. 

  • Titul Bachelor of Business Administration (BBA nebo B.B.A.) – titul bakalářské úrovně v oblasti obchodu a obchodní administrativě

  • Titul Master of Business Administration (MBA nebo M.B.A.) – titul magisterského stupně v oboru managementu, účetnictví, podnikání atd.

  • Doktorský titul Doctor of Business Administration (DBA nebo D.B.A.) – nejvyšší úroveň manažerského vzdělávání určená pro vrcholové manažery na senior pozicích

  • Titul Bachelor of Arts (BA nebo B.A.) – titul bakalářského stupně udělovaný v oblasti humanitních a společenských věd

  • Titul Bachelor of Science (BS, B.S. nebo BSc, B.Sc.) – titul bakalářského stupně udělovaný v oblasti vědy, matematiky, technické vědy apod.

  • Titul Master of Laws (LLM nebo LL.M.) – určen pro osoby zabývající se obchodním právem (lidé ve vrcholovém managementu nebo právníci a advokáti)

  • Titul Master of Public Administration (MPA nebo M.P.A.) – titul určený pro manažery v oblasti veřejné správy a pro osoby v managementu neziskových organizací.

Pro titul MBA za jménem se rozhodují především manažeři, zástupci státní správy, ředitelé firem, ale také podnikatelé, živnostníci a pracovníci neziskového sektoru. MBA programy jsou těmto osobám sestaveny přímo na míru, protože studium MBA spočívá v osvojení si praktických dovedností. MBA studium vede k tomu, že řídící osoby (manažeři, podnikatelé a ředitelé) získají především takové znalosti, které mohou ve svém oboru využít. Studium MBA poskytuje praktické schopnosti, jež rozvijí vedení osob a manažerské schopnosti jednotlivců.

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.