Výhody partnerství

Staňte se součástí komunity ověřených škol

Partnerství v Asociaci MBA vás zařadí po bok institucí, které poskytují kvalitní a akreditované studium. Pokud budete součástí této komunity, budete mít také záruku kvality, kterou si uchazeči o studium budou moct snadno a přehledně ověřit. Instituce, které jsou součástí Asociace navíc mohou využívat výhod, které se s partnerstvím pojí.


Posílení pozice na trhu

Asociace MBA je nezávislým orgánem v České republice, který se soustředí čistě na podporu a ověřování škol nabízejících profesní vzdělávání. Jedním z našich hlavních cílů je usnadnit jejich propojení se zájemci o studium vybraných profesně vzdělávacích programů. To, že je vaše škola v Asociaci, bude pro uchazeče znamenat především záruku kvality a mimo jiné tím tak budete moct zvýšit svůj dosah a vylepšit své postavení mezi institucemi nabízejícími profesní studium.


Ověřeno Asociací MBA

Vstup do Asociace MBA vám zajistí mimo jiné i unikátní partnerský certifikát, který dané škole fyzicky vystavíme. Jde o potvrzení, které po splnění vstupních podmínek garantuje studentům skutečnou kvalitu vámi nabízených služeb a je finálním krokem vstupního procesu. Doba vydání tohoto certifikátu se pohybuje v rozmezí 3 až 6 měsíců v závislosti na rychlosti a kvalitě doložených dokumentů.


Podpora inovací a vývoje ve vzdělávání

Jednou z primárních vizí Asociace MBA je kontinuální rozvíjení úrovně a standardů ve vzdělávání v oblasti profesních studijních programů. Z toho důvodu se snažíme různými formami zajistit podporu nových metod a dalších inovací, které do vzdělávání lze přinést.


Informování o novinkách z prostředí profesního studia

Partnery Asociace chceme průběžně zpravovat o aktualitách nejen v rámci Asociace, ale také ze světa profesního vzdělávání. Informace naleznete na našich stránkách v sekci Novinky.


Prezentace na akcích

Asociace MBA chystá do budoucna pravidelné pořádání událostí pro veřejnost, jako např.konferencí, na kterých by byl prostor pro vystoupení zástupců partnerských institucí. Partnerství vám tak dá případně i možnost oslovit zcela nové publikum a poskytne vám nový prostor k prezentaci vaší školy.


Možnost publikace článků prostřednictvím Asociace

V Asociaci vám nabídneme možnost uveřejnění článků vaší instituce jak na webu, tak na sociálních sítích. Po domluvě nám můžete zaslat smluvený PR text, který následně zdarma pro naše partnery vydáme prostřednictvím našich komunikačních kanálů.


Promo akcí partnerských institucí

Rádi budeme informovat o událostech, které zrovna plánujete. Všechny umístíme do našeho Kalendáře akcí, kde budou přehledně dostupné pro případné zájemce společně s akcemi ostatních partnerských institucí. To může přispět k případnému networkingu nejen v rámci Asociace, ale i mezi školami a uchazeči o studium.


Pokud máte zájem stát se součástí Asociace MBA, přečtěte si Podmínky přijetí, případně se podívejte na průběh vstupního procesu a vyplňte si jednoduše PŘIHLÁŠKU.

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.