Cardiff Academy drží krok s nejnovějšími trendy

Online studium je rovnocennou alternativou k prezenčnímu vzdělávání, která umožňuje studium odkudkoliv a kdykoliv. Cardiff Academy nabízí výběr z 24 různých online studijních programů pro BBA, MBA, DBA a LLM.

PŘEDSTAVENÍ CARDIFF ACADEMY

Cardiff Academy vychází ze zkušeností prestižních zahraničních univerzit a navazuje na moderní formu vzdělávání v podobě online výuky. Studium na Cardiff Academy je vstupenkou pro ty, kteří si chtějí udržet krok s nejnovějšími trendy v oboru, rozvíjet svůj osobní potenciál a dosáhnout tak vyšších manažerských pozic. Uchazeči o studium mají navíc možnost si studium vyzkoušet nanečisto a zjistit, s čím vším se mohou ve studentské sekci setkat a jaké benefity jim studium přináší.

JAK PROBÍHÁ SAMOTNÉ STUDIUM?

Uchazeči musí nejprve vyplnit a elektronicky podat přihlášku skrze webové stránky a dodat potřebné dokumenty ke studiu (doložení dosaženého vzdělání či manažerské praxe). Po uzavření smlouvy obdrží studenti přístupy do studijního intranetu, který umožňuje sdílení studijních materiálů, sylabů, harmonogramů, testů, vstup do online knihovny a poskytuje prostor pro komunikaci s lektory a studijním oddělením.

V průběhu studia studenti odevzdávají postupové práce z povinného modulu v rozsahu min. 10 stran, které hodnotí odborní lektoři. K vyplnění a odevzdání postupové a závěrečné práce jim opět slouží studijní intranet. Z volitelných modulů studenti vypracovávají test, na který mají neomezený počet pokusů. Celé studium je pak zakončeno online obhajobou závěrečné práce.

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ NA CARDIFF ACADEMY?

Cardiff Academy se nezaměřuje čistě jen na teoretickou část studia, což je velmi časté na vysokých školách, ale především na uplatnění získaných znalostí v praxi. Jde o předávání zkušeností, tipů a momentálních trendů. Zaměřuje se na individuální potřeby studenta, proto si student sám volí moduly, které se zabývají soft, hard a law skills. V rámci modulů může student najít různorodé studijní materiály jako testy, prezentace či podcasty s lektorským týmem, který jim je během studia k dispozici pro online konzultace.

STIPENDIJNÍ PROGRAM

Cardiff Academy nabízí stipendijní program ve formě finanční podpory 5.000 Kč, a to na všechny nabízené obory: MBA, DBA, BBA, LLM. Stipendium je vhodné pro studenty, OSVČ, zaměstnance ve veřejné správě, nebo jako firemní stipendium, kdy stipendista musí nastoupit minimálně s dvěma dalšími kolegy z jedné firmy. Více informací o stipendiu naleznete na webu Cardiff Academy.


Pokud se o studiu na Cardiff Academy chcete dozvědět více, navštivte webové stránky školy, nebo neváhejte kontaktovat Studijní oddělení.

Zdroj: https://cardiffacademy.cz/ ve spolupráci s Marií Šmýrovou, studijní referentkou.

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.