Výhody certifikace

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ KOMUNITY OVĚŘENÝCH ŠKOL

Certifikace Asociací MBA vás zařadí po bok institucí, které poskytují kvalitní a akreditované studium. Pokud budete součástí této komunity, budete mít zejména záruku kvality, kterou si uchazeči o studium budou moct snadno a přehledně ověřit. Instituce, které jsou certifikované asociací navíc mohou využívat výhod, které se s ověřením pojí.

POSÍLENÍ POZICE NA TRHU

Asociace MBA je nezávislým orgánem v České republice, který se soustředí čistě na podporu a ověřování škol nabízejících profesní vzdělávání. Jedním z našich hlavních cílů je usnadnit jejich propojení se zájemci o studium vybraných profesně vzdělávacích programů. To, že je vaše škola certifikovaná asociací, bude pro uchazeče znamenat především záruku kvality a mimo jiné tím tak budete moct zvýšit svůj dosah a vylepšit své postavení mezi institucemi nabízejícími profesní studium.

OVĚŘENO ASOCIACÍ MBA

Unikátní ověřovací certifikát, který vaší škole fyzicky vystavíme, garantuje studentům skutečnou kvalitu vámi nabízených služeb. Po splnění všech podmínek se doba vydání tohoto certifikátu pohybuje v rozmezí 3 až 6 měsíců v závislosti na rychlosti a kvalitě doložených dokumentů.

PODPORA INOVACÍ A VÝVOJE VE VZDĚLÁVÁNÍ

Jednou z primárních vizí Asociace MBA je kontinuální rozvíjení úrovně a standardů ve vzdělávání v oblasti profesních studijních programů. Z toho důvodu se snažíme různými formami zajistit podporu nových výukových metod a dalších inovací, které do vzdělávání lze přinést.

INFORMOVÁNÍ O NOVINKÁCH Z PROSTŘEDÍ PROFESNÍHO STUDIA

Partnery Asociace chceme průběžně zpravovat o aktualitách nejen v rámci Asociace, ale také ze světa profesního vzdělávání. Informace naleznete na našich stránkách v sekci Novinky.

PREZENTACE NA AKCÍCH

Asociace MBA chystá do budoucna pravidelné pořádání událostí pro veřejnost, jako např. konferencí, na kterých by byl prostor pro vystoupení zástupců institucí, které Asociace ověřila. Certifikát vám tak dá také možnost oslovit zcela nové publikum a poskytne vám nový prostor k prezentaci vaší školy.

MOŽNOST PUBLIKACE ČLÁNKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ASOCIACE

V Asociaci vám nabídneme možnost uveřejnění článků vaší instituce jak na webu, tak na sociálních sítích. Po domluvě nám můžete zaslat smluvený PR text, který následně zdarma certifikovaným partnerům vzdáme prostřednictvím našich komunikačních kanálů.

PROMO AKCÍ CERTIFIKOVANÝCH INSTITUCÍ

Rádi budeme informovat o událostech, které zrovna plánujete. Všechny umístíme do našeho Kalendáře akcí, kde budou přehledně dostupné pro případné zájemce společně s akcemi ostatních institucí. To může přispět k případnému networkingu nejen v rámci Asociace, ale i mezi školami a uchazeči o studium.

Pokud máte zájem stát se součástí Asociace MBA, přečtěte si Podmínky pro získání certifikace, případně se podívejte na průběh certifikačního procesu a vyplňte si jednoduše FORMULÁŘ pro získání certifikace.


Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.