Seznamte se s typickým studentem ESBM

Osvědčenou vzdělávací institucí pro studium MBA představuje European School of Business & Management (ve zkratce ESBM), která poskytuje profesní vzdělání v programech MBA, DBA a LLM. Institut vychází z letitých zkušeností prestižních zahraničních univerzit a Oxfordského systému výuky, který má kořeny v britském vysokoškolském systému. Oslovili jsme Ing. Kateřinu Hrstkovou, manažerku vzdělávání, abychom se o výuce na ESBM dozvěděli více.


Jaké jsou výhody studia MBA právě na vaší škole?
Mezi největší výhody studia na ESBM nesporně patří možnost zahájení studia kdykoliv během celého roku. Není nutné čekat na začátek nového studijního cyklu a díky tomuto systému mají uchazeči jistotu otevření každé specializace v programu MBA. Unikátním aspektem formy studia na ESBM je především obsahová skladba výuky, která spojuje moderní vyučovaná témata s možností sestavit si studijní program z předmětů dle vlastního výběru. Díky tomu mají studenti možnost vybrat si volitelné moduly tak, aby vyhovovaly veškerým požadavkům na specializaci studia a byly v souladu s profesním zaměřením, popřípadě osobními zájmy studenta.

Jak hodnotíte vývoj výuky s ohledem na způsob jakým se vyvíjí trendy trhu práce? 
Je samozřejmé, že se trh práce postupně vyvíjí, a proto se snažíme i my reagovat na nové trendy, které se objevují a studium tak přizpůsobujeme i těm nejvytíženějším manažerům. Studium probíhá v kombinaci online formy a prezenčních setkání, která se konají vždy v sobotu, aby nezasahovala do pracovního týdne. Výuky jsou naplánované na celé studium a je možné si vybrat z více než 20 termínů, což umožňuje flexibilitu pro všechny studenty.


Kdo je typickým studentem MBA na vaší škole? 
Typického studenta MBA programu na našem institutu je velmi těžké specifikovat. Poměrově zde studuje 43 % žen a 57 % mužů. Velmi zajímavé je také rozdělení národností, přičemž 59 % studentů je z České republiky a 41 % studentů je ze Slovenska. Standardně se jedná o osoby ve věku 35-45 let, které pracují na pozici středního a vyššího managementu v tuzemských a mezinárodních firmách. Většinou disponují praktickými zkušenostmi, ale výjimkou nejsou ani čerství absolventi vysokých škol, kteří se zajímají právě o znalosti a know-how našich lektorů. Nejoblíbenější MBA specializací je aktuálně Leadership a Soft Skills, Executive Management a také Management zdravotnictví.

 
Jak ovlivňuje studium MBA uplatnění studentů na trhu práce?
Nejen získaný titul MBA, ale zejména nabyté vědomosti a praktické zkušenosti jsou tím, co pozitivně ovlivňuje uplatnění našich absolventů na trhu práce. Na základě nezávislého průzkumu ohledně studia MBA zpracovaného společností Median je možné konstatovat, že 87 % absolventů zlepšilo díky studiu na ESBM svou pracovní pozici nebo postavení ve firmě. Více než 90 % studentů získalo během studia hodnotné pracovní a obchodní kontakty, což může být nápomocné v jejich další kariérním růstu.

 
Co nabízíte za výhody a benefity nad rámec studia?
Všem studentům je během studia i po jeho absolvování nabízena možnost zúčastnit se odborných workshopů na zajímavá témata z oblasti managementu, marketingu a leadershipu. Workshopy vedou odborníci a profesionální lektoři, kteří interaktivní formou předávají své zkušenosti z praxe. Odborné semináře se konají online, jednou měsíčně ve všední den v podvečer. Studentům, kteří mají širší oblast zájmu, umožňujeme taktéž navštívit výuku jiné specializace nad rámec studia zdarma. Velmi důležitý je také benefit ve formě přístupu do online knihovny, ze které mohou naši studenti čerpat více než 1 000 000 titulů, které jim jsou nápomocny při zpracování seminárních a závěrečných prací. Další výhody je možné nalézt na naší bonusové kartě, skrze kterou studentům zprostředkováváme slevy na knihy, jazykové kurzy, tiskové služby a mnoho dalšího.

Rozhovor vzniknul ve spolupráci s Ing. Kateřinou Hrstkovou, manažerkou vzdělávání pro ESBM.

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.