O asociaci

Co je Asociace MBA

Asociace MBA vznikla proto, aby mohla zachovat kvalitu profesního vzdělávání v České republice a podílet se na jejím rozvoji. Mimo to však slouží jako informační kanál pro veřejnost o možnostech, podmínkách a nabídce vzdělávacích manažerských programů.

Asociace jako průvodce studiem MBA

Na webových stránkách Asociace MBA může zájemce nalézt hlavní informace ke studiu MBA a jiných profesních vzdělávacích programů – o jejich nabídce, významu, přínosu i podmínkách přijetí. Asociace MBA poskytuje přehled o požadavcích ke studiu, v případě jakýchkoli konkrétních dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Asociace garantuje kvalitu studia MBA

Subjekty, které se stanou členy asociace, zároveň získají i certifikaci zaručující kvalitu těchto institucí. Členství v asociaci tak deklaruje vysoký standard ve všech činnostech a aktivitách těchto organizací, především pak v úrovni programů studia MBA, kvalitě výukových metod, kvalifikace lektorského týmu, úrovni studijního prostředí a mnohém dalším. Členství v Asociaci MBA tak díky této garanci může být dalším kritériem pro zájemce o studium profesních programů při výběru školy, na které chtějí studium absolvovat.

Mezi hlavní činnosti Asociace MBA patří:

  • zajištění kvality profesního studia v České republice,
  • informování o možnostech a podmínkách studia,
  • zajistit pomoc uchazečům nalézt vhodnou instituci ke studiu,
  • podpora inovací a vývoje v oblasti profesního vzdělávání,
  • propagace studia a osvěta.

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.