O studiu

Co znamená titul MBA pro vaše zaměstnavatele?

Jistotu, že získali odborníka, který má nejen hluboké teoretické znalosti o svém oboru, ale zejména  je umí využít v praxi. Právě zaměření na praxi je stěžejní výhodou studia MBA. Absolventi s titulem MBA mají kvalifikaci, která má na trhu práce vysokou hodnotu.

Jak je MBA definováno?

Titul MBA není ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) titulem akademickým, ale profesním. Studium MBA představuje profesně vzdělávací program určený manažerům, kteří si chtějí prohloubit a rozšířit dosavadní znalosti a získat všeobecný profesní přehled ve všech manažerských oborech.

Jaká je historie studia MBA?

Titul MBA vznikl na prestižní Harvardské univerzitě v USA, kde v roce 1910 začala výuka programů s byznysovým zaměřením – MBA. Vzápětí se rozšířila i na další univerzity a počátkem 50. let se MBA dostalo i do Evropy. V České republice se začalo studium rozvíjet po roce 1991, jeho průkopníkem se stala Vysoká škola ekonomická v Praze následovaná pražským ČVUT a brněnským VUT. V dnešní době se studium MBA těší velké oblibě a jeho dostupnost v Česku je mnohem snazší, zejména díky vzniku desítek soukromých institucí poskytujících toto vzdělání.

Jaké jsou formy studia?

Délka studia MBA tradičně bývá 1 až 2 roky. Studium si je možné zvolit v českém, ale i v anglickém jazyce, podle preferencí zájemců. V nabídce je hned několik forem výuky, uzpůsobených tak, aby si každý mohl najít tu, která mu bude nejvíce vyhovovat. Kromě klasické prezenční formy lze využít i kombinovanou formu studia, případně plně distanční on-line formu. Nabídky jednotlivých škol se ale často výrazně odlišují,  a to nejenom délkou studia, ale i třeba intenzitou nebo průběhem.

Více o studiu můžete nalézt v sekci Studium MBA.

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.