Výhody studia

Studium MBA vede k získání prestižního titulu, který zdaleka není pouze hezkou ozdobou, ale především vám otevírá dveře k lepšímu profesnímu uplatnění a osobnímu i kariérnímu rozvoji. Mezi hlavní přínosy studia MBA se řadí:

Propojení teorie s praxí

Díky modernímu způsobu vzdělávání nabízí studium MBA kvalitní výuku, která spočívá v názorném uplatňování nových teoretických poznatků v praktických příkladech. Nově nabyté vědomosti tak jdou uplatnit okamžitě, a to nejen v profesním, ale i v osobním životě. Během výuky se klasické přednášky střídají s interaktivními workshopy, zpracovávají se případové studie a tím se promítá teorie přímo do manažerské praxe.

Networking

Významným přínosem je získávání nových kontaktů, možnost poznat a setkat se s lidmi z oboru, se kterými si pak můžete vyměňovat zkušenosti z praxe. Ať už jde o zkušené lektory a manažery nebo ostatní studenty, kteří se zajímají o to samé, co vy, vždy jde o lidi, kteří vám mají co předat a mohou vás obohatit o unikátní pohledy na obor, o který máte společný zájem.

Různé formy studia

MBA studium je možné na různých školách studovat v různých formách – uplatňují se jak prezenční programy, tak kombinované nebo zcela distanční. Díky tomu si můžete přizpůsobit studium vlastním časovým možnostem a vybrat si kurz v podobě, která vám bude nejvíce vyhovovat.

Vyšší cena na trhu práce

Titul MBA je investicí, která se postupně vrací skrze postupně získané kariérní benefity. Studium je známé a uznávané celosvětově, může být tedy využito k prokázání kvalifikace v zahraničí. Také potenciálnímu zaměstnavateli jasně ukazuje vaše schopnosti a motivaci v oboru, čímž zvýšíte svou hodnotu mezi pracovními nabídkami. Titul MBA zároveň může vést i k dalším bonusům, jako je pracovní povýšení nebo vyšší platové ohodnocení.

Rozvoj osobních schopností

Díky studiu rozvinete nejenom znalosti ve zvoleném zaměření, zároveň si osvojíte dovednosti, které s ním na první pohled nemusí tolik souviset. Ať už jde o komunikační schopnosti, které jsou zásadním komponentem každého studijního programu, nebo tzv. „soft skills“, kterými zvýšíte nejen svou profesionalitu, ale také podpoří váš osobnostní růst. Studiem MBA získáte mnohem víc, než se může na první pohled zdát.

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.