Zhodnocení studia MBA a dopad na profesní rozvoj

Zhodnocení studia MBA

Exkluzivní průzkum realizovaný Asociací MBA

Asociace MBA připravila exkluzivní nezávislý průzkum trhu zaměřený na zhodnocení studia MBA a jeho dopadu na profesní rozvoj. Jeho cílem bylo získat od studentů profesního vzdělávání napříč školami v České republice komplexní zpětnou vazbu ohledně toho, jak osobně vnímají přínos studia a jeho praktické dopady.

Celkem jsme oslovili 18 vzdělávacích institucí, které nabízejí profesní studium v České republice, s prosbou, aby zaslaly svým studentům dotazník vytvořený Asociací MBA. Tímto způsobem se dohromady podařilo nashromáždit 192 odpovědí, což z průzkumu v horizontu posledních několika let činí unikát v českém prostředí.

Průzkum může posloužit jak uchazečům o studium, kteří se rozhodují, zda se jim investice do MBA vzdělání vyplatí, tak i školám, jako jedinečná zpětná vazba od studentů MBA v českém prostředí. 

Sběr dat probíhal od 4. dubna 2023 do 4. května 2023. Průzkum tematicky pokrývá veškeré oblasti spojené s dopady studia MBA, od jeho doporučení, přes rozhodovací proces uchazečů, až po přímý vliv na pracovní život. 

Z odpovědí vyplývá například to, že rozhodování nad studiem MBA je proces, který může často v součtu trvat až několik měsíců. Pro zájemce hrají největší roli reference a hodnocení škol, důraz kladou také na jejich akreditace.

Komplexní souhrn výsledků, které plynou z průzkumu, si můžete přehledně pročíst v sekci na pravé straně. Jednotlivé otázky s konkrétními výsledky je možné si zobrazit níže.

 • Spokojenost

  Více než 94 procent studentů studia MBA hodnotí svou zkušenost jako přínosnou. Takto vysoké číslo podporují i další data z průzkumu: pouze dvě procenta respondentů by profesní studium nedoporučilo svým známým, navíc téměř 90 procent z nich hodnotí časovou investici pozitivně.

 • Rozhodování

  Většina studentů nad rozšířením profesního vzdělání přemýšlela v řádu týdnů až měsíců. Výběr školy pak byl ale rychlejší, obvykle trval několik dní až týdnů. Jako rozhodující pro výběr se ukazují reference a hodnocení školy, následně dostupné formy studia, a také akreditace škol.

 • Přínos

  Téměř 94 % studentů MBA tvrdí, že si osvojili nové znalosti. Ty pak aktivně využívají v praxi – pouze dvě procenta respondentů uvedla, že je nevyužívá vůbec. Za důležité se ukazují také kontakty získané během studia, které jako hodnotné označilo přes 70 procent respondentů.

 • Pracovní trh

  Téměř 70 procent respondentů pociťuje, že díky studiu MBA mají na trhu práce konkurenční výhodu. Zároveň většina respondentů uvádí, že cítí, že se zvýšil jejich společenský a sociální status. Polovina navíc uvedla, že se díky získání titulu MBA zvýšil její průměrný měsíční příjem.