Pro koho je MBA?

Studium MBA je vhodné pro všechny, kteří si chtějí rozšířit obzory ve svém oboru a posunout své manažerské znalosti a schopnosti nad rámec vysokoškolského vzdělání. Z důvodu, že si studenti v průběhu výuky prohlubují své praktické dovednosti, se studium doporučuje zejména pro zájemce, kteří za sebou mají již několikaletou praxi. Ta však není podmínkou pro získání titulu MBA. Důležitý je zájem o zvolený obor a také požadavky jednotlivých MBA institucí. Představa, že by studium MBA mělo být určeno jenom vrcholovým manažerům, vedoucím pracovníkům a vlastníkům firem, již dávno neplatí.

Pestrá nabídka studijních programů

Školy nabízí mnoho různých studijních programů tak, aby si každý uchazeč mohl vybrat to, co ho skutečně zajímá a nejvíce se přibližuje jeho profesnímu zaměření. Specializace, které české MBA školy poskytují, se různí od bankovnictví přes cestovní ruch až k strategickému managementu, a je vysoce pravděpodobné, že si v široké nabídce zvládnete vybrat to, co vašim preferencím bude odpovídat nejvíce.

Celosvětové uplatnění

Titul MBA je mezinárodně uznávaný a je tak vhodný pro všechny, kteří hledají potenciální uplatnění i v mezinárodním měřítku a chtějí získat prostředek pro jasné prokázání jejich schopností, kvalifikace a vzdělání. Zahraniční zaměstnavatelé často na titul kladou velký důraz a úspěšné absolvování může být důležitým krokem ke globální expanzi pracovního uplatnění.

Komplexní náplň studia

Obsah studia je zaměřen také na rozvoj schopností nad rámec nabízených programů – studium MBA tak klade velký důraz na rozvoj komunikačních dovedností i manažerských schopností, díky kterým se v neustále se měnícím byznysovém světě snadněji adaptujete. Mimo to studium cílí také na osvojení dovedností podporujících vysokou kreativitu, flexibilitu a manažerské kompetence při tvorbě a aplikaci navrhovaných řešení a schopnost efektivní komunikace v prostředí globalizujících se společností. Z tohoto důvodu ho uvítají všichni, kteří chtějí zvýšit svoji hodnotu na trhu práce a rozšířit své vědomosti i dalšími směry.

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.