Vize a cíle asociace

Asociace MBA vznikla jako organizace s cílem vytvořit společný prostor pro uchazeče o studium MBA a pro školy, které toto studium nabízí. Níže vám představujeme hlavní vize budoucí činnosti Asociace.

KOMUNITA

Hlavní myšlenkou Asociace MBA je především propojit zájemce o profesní studium se školami, které ho nabízejí. To znamená nejen usnadnit přístup potenciálních studentů ke vzdělávacím institucím, ale také tak přirozeně vytvořit komunitu pro všechny, jež profesní vzdělávání zajímá.

INFORMACE

Webové stránky asociace pohromadě nabízí spolehlivé údaje o studijních programech, které jednotlivé školy poskytují. Díky filtru studijních programů je možné snadno dohledat dostupnost konkrétních oborů, které vás zajímají, a vzájemně je porovnat tak, abyste mohli studovat to, co vás skutečně baví. 

POMOC

Asociace MBA poskytuje nejen možnost samostatného výběru vhodné školy, zároveň usiluje o vytvoření komfortního prostředí pro celý rozhodovací proces. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností během hledání vhodné školy nás můžete kontaktovat a my vám rádi tyto otázky zodpovíme.

KVALITA

Členství v Asociaci MBA školám zaručuje ověření, že poskytují spolehlivé profesní studium. Školy pro členství musí projít důkladným přijímacím procesem, který prověří úroveň nabízených programů. Pokud tedy máte zájem o studium, Asociace MBA poskytuje garanci kvality členských škol, jejichž seznam naleznete na webových stránkách.

PLATFORMA

V obecném pojetí je Asociace MBA společným prostorem, kde jsou sdruženy přední organizace nabízející profesní vzdělání. Pro zájemce o studium pak asociace plní účel nezávislého informačního portálu o vzdělávacích institucích, kde je možné nalézt i další informace týkající se oblasti studia MBA.

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.