Certifikace

Hlavním cílem Asociace MBA je udržet vysoké standardy studia manažerských programů v České republice a tyto standardy postupně zlepšovat. Proto se její součástí mohou stát školy, instituce a organizace, které splňují všechna kritéria, potvrzující jejich kvalitu.

Certifikace Asociací MBA slouží zejména uchazečům o studium jako způsob, jak si ověřit úroveň instituce, kterou si chtějí ke studiu zvolit. Její platnost je rok od vystavení členského certifikátu. Po roce je třeba doložit, že uplatňované standardy nadále přetrvávají – certifikace tak zajišťuje neustále aktuální garanci kvality.

Přečtěte si důkladně podmínky pro udělení certifikace a v případě, že je Vaše instituce splňuje, vyplňte následně formulář pro její získání.


PODMÍNKY PRO CERTIFIKACI ASOCIACÍ MBA JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

 • Definovaný obsah jednotlivých studijních programů na úrovni mezinárodních standardů včetně specifik každého programu.
 • Jasně stanovené podmínky přijetí a průběh přijímacích zkoušek.

 • Studium v délce trvání alespoň 1 roku.

 • Studijní řád (průběh studia), zkušební řád a podmínky ukončení studia.

 • Závěrečné zkoušky probíhající před vícečlennou komisí.

 • Lektorský tým složený z profesionálů a předních odborníků jednotlivých oborů.

 • Vedení interní agendy o studentech a průběhu jejich studia.

 • Dostupné osobní reference bývalých studentů.

 • Adekvátní výukové podmínky a potřebné studijní vybavení.

 • Akreditace nezávislým orgánem.

 • Přijímání uchazečů s vysokoškolským vzděláním nebo prokazatelnou praxí v oboru.

 • Uhrazení příspěvku ve výši 5 000 Kč ročně.

 • Instituce, které splní podmínky pro certifikaci, následně obdrží ověřovací certifikát školy a jednotlivých studijních programů Asociací MBA.


V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo emailové adresy info@asociacemba.cz

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.