Nejžádanější MBA obory v České republice v roce 2023

Nejžádanější MBA obory v České republice v roce 2023

Připravili jsme pro vás průzkum nejžádanějších MBA programů v roce 2023 v České republice. Dozvíte se, které programy jsou momentálně největším trendem na profesním trhu vzdělávání.

​​Jak průzkum probíhal?

Spolupracovali jsme s předními 24 MBA školami a institucemi v České republice, které nám poskytly jednotlivé přehledy nejoblíbenějších MBA programů. Níže naleznete přehled programů, které byly v minulém roce nejvíce atraktivní, včetně popisu jejich zaměření. Jsou tradiční programy jako obecný management, leadership, soft skills stále populární, nebo jsou to naopak specificky zaměřené MBA programy, které neustále podléhají inovacím vzhledem k ekonomické situaci a společenskému dění? Po kterých programech je největší poptávka a nikdy nevyjdou tzv, z módy? Dozvíte se v našem novém průzkumu MBA škol.

  • 10 nejatraktivnějších MBA programů roku 2023

    Podívejte se podrobněji, o co byl loni největší zájem z pozice uchazečů o profesní studium MBA. Jak se mění trendy při hledání vhodného MBA programu?

  • Popis zaměření nejžádanějších MBA programů

    Přečtěte si, které manažerské dovednosti jsou důležité pro seberozvoj a kariérní posun. MBA poptávka jako neustále měnící se nástroj na trhu práce a profesního rozvoje.

  • Obecný management nebo spíš úzké zaměření v MBA?

    Chtějí se noví adepti více ponořit do hloubky svých specializací nebo zůstat u basic managementu?

Executive Management

Program nabízí ucelený přehled o všech oblastech řízení. Po úspěšném absolvování získáte komplexní pohled na řízení s důrazem na prakticky využitelné znalosti a dovednosti v rámci manažerských aktivit. Rozšíříte si znalosti v oblasti strategie, plánování, organizace a vedení lidí. Program je určen všem, kteří se pohybují ve světě businessu středního a vyššího managementu.

Leadership

Program se zaměřuje na klíčové oblasti ve vedení lidí. Díky tomuto programu se naučíte jak efektivně řídit tým lidí, jak být tím nejlepším lídrem pro vaše zaměstnance, jak efektivně komunikovat a řešit krizové situace. Zároveň si zlepšíte i své organizační dovednosti. Program je určen všem, kteří se pohybují ve světě businessu středního a vyššího managementu.

Management ve zdravotnictví

Program cílí na všechny oblasti managementu ve zdravotnictví a komplexně představuje všechny jednotlivé složky řízení, včetně financování zdravotnických zařízení a vedení lidí. V rámci programu se zaměříte i na oblasti právní problematiky zdravotnických zařízení a projektového managementu. Program je určen pro vedoucí pracovníky zdravotnických zařízení, lékaře s vlastní praxí, ale i pro pracovníky středního a vyššího managementu firem z oblasti zdravotnictví.

Marketing

Program nabízí ucelený přehled o marketingových aktivitách, které potřebujete nejen pro úspěšné budování značky. Osvojíte si marketingové nástroje, principy marketingového myšlení a strategie. Prohloubíte si manažerské dovednosti a dokážete tak úspěšně řídit svoji firmu. Program je určen všem, kteří se pohybují ve světe marketingu na vrcholových manažerských pozicích a hledají nové přístupy v rámci marketingových aktivit.

Personální management

Program se zaměřuje na všechny aspekty personalistiky. V rámci programu si osvojíte nové principy a postupy k lidským zdrojům v organizaci. Prohloubíte své znalosti v oblasti personální práce, včetně motivace a odměňování zaměstnanců, analýze pracovních míst a v problematice pracovního práva. Program je určen pracovníkům personálního oddělení, pro manažery a podnikatele ve středním a vyšším managementu.

Strategický management

Program nabízí znalosti z oblasti strategického řízení firmy. Osvojíte si analytické, strategické a kritické myšlení, které je nesmírně důležité pro úspěšné vedení firmy. Mimo to, si rozšíříte své manažerské schopnosti v oblasti vedení lidí, seznámíte se s tím, jak efektivní řídit firmu a jak dosáhnout vytyčeného cíle. Change management, tvorba korporátní vize, to vše je obsahem tohoto programu. Program je určen všem, kteří se pohybují ve středním a vyšším managementu.

Sales management

Program prohlubuje znalosti v oblasti sales managementu. V rámci programu si osvojíte techniky obchodních operací, prodejní dovednosti, podporu prodeje a PR, a také komunikační a vyjednávací techniky. Prohloubíte si znalosti v oblasti řízení vztahů se zákazníky a v oblasti obchodního práva. Program je určen všem manažerům, obchodníkům a vedoucím pracovníkům.

Soft Skills

Program nabízí ucelený přehled o měkkých dovednostech, kterými by měl disponovat každý manažer. Osvojíte si způsoby a techniky, jak jednat se zaměstnanci a spolupracovníky, seznámíte se s koučinkem a jak jej využít v praxi, zlepšíte si své organizační a komunikační dovednosti. Mimo to, si osvojíte i další manažerské dovednosti, jako základy leadershipu a time managementu. Program je vhodný pro všechny vedoucí pracovníky středního a top managementu, ale i pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v oblasti soft skills.

Manažerská psychologie

Program se zaměřuje na praktické znalosti v oblasti manažerské psychologie. Díky absolvování tohoto programu budete schopni využívat efektivní psychologické postupy a techniky, osvojíte si problematiku sociální psychologie a moderní trendy, které jsou okamžitě využitelné praxi. V rámci programu se budete věnovat i vlastnímu rozvoji, naučíte se vyjednávat a komunikovat problémy. Program je určen všem, kteří si chtějí prohloubit manažerské dovednosti v oblasti psychologie a následně psychologické postupy aplikovat do praxe.

Real Estate

Program si dává za cíl zlepšit vaše manažerské schopnosti v oblasti realit. Naučí vás jak se úspěšně pohybovat v obchodním světe, prohloubíte si obchodní, komunikační a prezentační dovednosti, ale také si rozšíříte znalosti z oblasti oceňování nemovitostí a facility managementu. Program je vhodný pro realitní makléře, majitele realitních kanceláří, ale také pro všechny, kteří se v rámci své kariéry setkávají s prodejem či pronájmem realit.

Jestli vás zajímá více o vzdělávacích institucích na trhu, neváhejte si přečíst naše další průzkumy


Věříme, že vám pomáháme lépe se zorientovat a na základě vlastních preferencí vybrat tu nejvhodnější MBA školu pro svůj kariérní rozvoj.

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.