Reakce škol na poptávku studia

Reakce škol na poptávku studia

Unikátní průzkum realizovaný Asociací MBA

Mezi vysokými školami i soukromými instituty nabízející studium MBA platí, že kvalitativní rozdíly mezi jednotlivými poskytovateli bývají mnohdy propastné, a výběru MBA školy je potřeba se věnovat opravdu velmi pečlivě. Proto přicházíme s tímto unikátním průzkumem, který by vám měl pomoci při rozhodování a výběru vhodné instituce.


Jak průzkum probíhal?

Oslovili jsme studijní oddělení 17 škol s poptávkou studia MBA. 14 škol nám na poptávku reagovalo zpět. Nereagovaly následující školy: European Business school SE, EDU Effective, ŠKODA AUTO Vysoká škola.


V tomto nezávislém výstupu hodnotíme rychlost a věcnost reakce na naši poptávku, profesionální přístup, pravdivost a srozumitelnost obdržených informací, zda instituce nabízí studium nejen prezenčně, ale i online, jaké akreditační orgány danou organizaci zaštiťují a zda má škola profesionální lektorskou síť. Každá solidní instituce by také měla mít transparentní webové stránky, na kterých potenciální zájemci i stávající studenti najdou informace o systému výuky, struktuře a průběhu studia včetně všeobecných studijních podmínek, vyučovaných předmětů, podmínek přijetí, přihlášku ke studiu, informace o lektorech atd.

 • Rychlost a věcnost

  Hodnotíme rychlost reakce a kvalitu odpovědí na naše dotazy. Z výsledků vyplývá, že 11 škol odpovědělo do jednoho dne.

 • Reference, akreditace a členství

  Většina škol na svém webu akreditace i reference absolventů uvádí, není to ale pravidlo. Běžné akreditace jsou např. ASIC, MV ČR, ACBSP, EADL.

 • Forma studia

  V Česku převažuje nabídka online studia, část škol ale nabízí víc forem. 6 škol nabízí kombinovanou formu studia, 6 škol prezenční a 9 online.

 • Lektorská síť

  Vzdělávací zařízení by na webu měly uvádět medailonky lektorů, ideálně s fotografií. V případě, že se objevuje jenom jméno a nelze najít víc informací, je nutné zpozornět.

 • Webové stránky

  Částečně jsme se zaměřili také na celkovou přehlednost stránek, a zda informace na webu souhlasily s informacemi z osobní komunikace.

 • Něco navíc

  Kategorie pro detaily k jednotlivým školám, které vyplynuly z osobní komunikace a dostupných informací.

Rychlost a věcnost reakce na naši poptávku

Hodnotíme za jak dlouho jsme obdrželi reakci na poptávku po studiu a zda obsahovala námi požadované informace ve srozumitelné formě.


BUSINESS INSTITUT EDU A.S.
Okamžitá a vyčerpávající odpověď, která pokryla všechny základní informace. Příjemné a profesionální vystupování studijního referenta. 


CAMBRIDGE BUSINESS SCHOOL
Okamžitá a vyčerpávající odpověď, která pokryla všechny základní informace. Příjemné a profesionální vystupování studijního referenta. 


CARDIFF ACADEMY SE
Okamžitá a vyčerpávající odpověď, která pokryla všechny základní informace. Příjemné a profesionální vystupování studijního referenta. 


CEMI
Odpověď po dvou dnech (s omluvou), která pokryla všechny základní informace. Příjemné a profesionální vystupování studijního referenta.


EUROPEAN SCHOOL OF BUSINESS & MANAGEMENT SE (ESBM)
Okamžitá a vyčerpávající odpověď, která pokryla všechny základní informace. Příjemné a profesionální vystupování studijního referenta. 


EUROPEAN BUSINESS & MANAGEMENT INSTITUTE (EBMI)
Okamžitá odpověď. V emailu jsou pravopisné chyby a stylisticky ne příliš srozumitelně napsáno (přitom odpovídá přímo zástupce ředitele školy). Informace chaotické, ale v některých bodech věcné. 


LONDON INSTITUTE
Odpověď po 5 dnech, pokrývá základní informace. Je potřeba se doptávat.


NEWTON University
Odpověď po týdnu. Informace nejsou zcela srozumitelné, email hodně odkazuje na web, ale chybí odkaz na konkrétní požadovanou informaci, takže je potřeba dohledat si přímo na webu. Očekávali bychom, že v emailu budou vypsány alespoň základní informace k naši poptávce.


UNYP
Okamžitá odpověď s požadovanými informacemi. Odpověď v anglickém jazyce, ačkoliv poptávka byla v češtině.  


ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY
Okamžitá a vyčerpávající odpověď, která pokryla všechny základní informace. Příjemné a profesionální vystupování studijního referenta. 


VŠEM
Kontaktovat lze školu primárně přes kontaktní formulář. Odpověď do 24 hodin s potřebnými informacemi. Příjemné a profesionální vystupování studijního referenta. 


VŠFS
Odpověď následující den, pokrývá veškeré základní informace. Příjemné a profesionální vystupování studijního referenta. 


VŠO
Odpověď následující den, pokrývá veškeré základní informace. Příjemné a profesionální vystupování studijního referenta. 


VŠPP

Odpověď následující den, pokrývá veškeré základní informace. Příjemné a profesionální vystupování studijního referenta.


Na naši poptávku NEREAGOVALY následující školy: European Business school SE, EDU Effective, ŠKODA AUTO Vysoká škola.
​​

rychlost-odpovědii (1)

Reference, akreditace a členství

Důležitou roli hraje důvěryhodná akreditace a členství vzdělávací instituce a pozitivní reference absolventů.


BUSINESS INSTITUT EDU A.S.
Mezi ty nejvýznamnější patří akreditace a členství ACBSP, EUABS, členství EADL, EAIE, akreditace ASIC, certifikace IES a další. Reference absolventů najdete uvedené na webových stránkách.


CAMBRIDGE BUSINESS SCHOOL
Mezi ty nejvýznamnější patří akreditace a členství ACBSP, EUABS, akreditace ASIC, certifikace IES, ICI, členství QISAN a další. Reference absolventů najdete uvedené na webových stránkách.


CARDIFF ACADEMY SE
Mezi ty nejvýznamnější patří akreditace Ministerstva vnitra ČR, akreditace a členství EUABS,  členství AECT, EADL, EAIE, Academy of Management, Česká manažérská asociace, Česká andragogická společnost.
Reference absolventů škola na svém webu neuvádí, protože je na trhu poměrně krátkou dobu. Studijní referent nás odkázal na PR články věnované Cardiff Academy.


CEMI
Mezi ty nejvýznamnější patří akreditace a členství ASIC, akreditace Ministerstva vnitra České republiky, členství AIVD. Reference absolventů jsou uvedené na webu.


EUROPEAN SCHOOL OF BUSINESS & MANAGEMENT SE (ESBM)
Mezi ty nejvýznamnější patří ACBSP, Ministerstvo vnitra České republiky, ASIC, IES, QISAN a další. Reference absolventů najdete uvedené na webových stránkách, zároveň byly součástí emailu studijního referenta.


EUROPEAN BUSINESS & MANAGEMENT INSTITUTE (EBMI)
Zástupce instituce v reakci na naši poptávku uvádí, že EBMI je držitelem akreditace The Europe Accreditation Council for Business Education (EACBE). Dle našich informací se však nejedná o reálný akreditační orgán. Navíc v Obchodním rejstříku ČR tuto instituci pod uvedeným názvem nelze najít.


LONDON INSTITUTE
Uvádí na svých webových stránkách, že jsou držitelem akreditace a členství ECBS, BOSAC. Dle našich informací se však nejedná o reálné akreditační orgány. Dále členství AECT. Reference na webu neuvádí. Jedná se o instituci, která vznikla v červnu roku 2022.


NEWTON University
Mezi významné akreditace patří akreditace a členství IACBE, členství EMCC, členství ACCA (členství pro jednotlivce v oboru účetnictví). Reference absolventů jsou uvedené na webu, není zřejmé k jakému studijnímu oboru se vztahují.


UNYP
Uvádí na svých webových stránkách, že jsou držitelem akreditace a členství: ACCA (členství pro jednotlivce v oboru účetnictví), členství EMCC, americké akreditace a členství: IACBE, U.S. Department of Veterans Affairs. Reference absolventů najdete uvedené na webových stránkách.


ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY
Mezi ty nejvýznamnější patří akreditace Ministerstva vnitra České republiky, certifikace IES, členství EADL. Reference studentů, včetně referenčních videí uvádí na svém webu.


VŠEM

Mezi významné akreditace patří akreditace a členství ACBSP, akreditace Ministerstva vnitra České republiky. Reference studentů, včetně referenčních videí uvádí na svém webu.


VŠFS
Neuvádí své akreditace na webu.
Reference ŠESTI absolventů uvádí na svém webu.


VŠO

Neuvádí své akreditace ani reference absolventů na webu.


VŠPP
Neuvádí své akreditace ani reference absolventů na webu.

reference (1)

Forma studia

Které instituce umožňují moderní formu studia v podobě online výuky, nebo kombinované výuky a jak studium na dané instituci probíhá?

BUSINESS INSTITUT EDU A.S.
Kombinovaná forma spojuje distanční formu e-learningu a prezenčních seminářů.
Online forma studia: výuka probíhá čistě on-line formou bez nutnosti přímé osobní účasti na lektorských setkáních, obsahuje video-přednášky.


CAMBRIDGE BUSINESS SCHOOL
Kombinovaná forma spojuje distanční formu e-learningu a prezenčních seminářů.
Online forma studia: výuka probíhá čistě online formou / online setkání s lektorem / bez nutnosti přímé osobní účasti na lektorských setkáních.


CARDIFF ACADEMY SE
Pouze online forma studia: studenti mají k dispozici studijní intranet, který umožňuje sdílení studijních materiálů, sylabů, harmonogramů, online knihovnu i komunikaci s lektory, studijním oddělením a stahování veškerých podkladů ke studiu.


CEMI
Pouze online forma studia: výuka probíhá čistě online formou bez nutnosti přímé osobní účasti na lektorských setkáních.


EUROPEAN SCHOOL OF BUSINESS & MANAGEMENT SE (ESBM)
Kombinovaná forma spojuje distanční formu e-learningu a prezenčních seminářů.


EUROPEAN BUSINESS & MANAGEMENT INSTITUTE (EBMI)
Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému. Není zde možnost setkat se s lektorem (ani online), k dispozici nejsou ani videa.


LONDON INSTITUTE
Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému. Není zde možnost setkat se s lektorem (ani online), k dispozici nejsou ani videa.


NEWTON University
Kombinovaná forma spojuje distanční formu e-learningu a prezenčních seminářů.
Prezenční forma.
Distanční forma studia je možná u anglických programů.


UNYP
Prezenční forma. Výuka v anglickém jazyce. Minimum programů v češtině, němčině, francouzštině, španělštině.


ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY
Živá / interaktivní forma studia nabízí neomezený přístup k veškerým živým přednáškám, které můžete navštívit osobně nebo online. Online forma studia s přístupem k záznamům z přednášek a e-learningu.


VŠEM
Prezenční forma.
Kombinovaná forma spojuje distanční formu e-learningu a prezenčních seminářů.
Online forma výuky probíhá čistě on-line bez nutnosti přímé osobní účasti na lektorských setkáních.


VŠFS
Kombinovaná forma spojuje distanční formu e-learningu a prezenčních seminářů.
Výuka pouze v angličtině.


VŠO
Pouze prezenční forma.


VŠPP

Pouze prezenční forma.

formastudia

Lektorská síť

Na úspěšném absolvování studia MBA mají zásluhu lektoři, specialisté na danou oblast. Prověřte si, zda instituce uvádí na webu seznam lektorů a jejich profesní zkušenosti.


BUSINESS INSTITUT EDU A.S.
Spolupracuje s více než 170 lektory z různých profesních oblastí. Medailonky lektorů s fotkou a profesními zkušenostmi uvádí na svém webu.


CAMBRIDGE BUSINESS SCHOOL

Spolupracuje s více než 70 lektory z různých profesních oblastí. Medailonky lektorů s fotkou a profesními zkušenostmi uvádí na svém webu.


CARDIFF ACADEMY SE
Spolupracuje s 36 lektory z různých profesních oblastí. Medailonky lektorů s fotkou a profesními zkušenostmi uvádí na svém webu.


CEMI
Spolupracuje s 29 lektory z různých profesních oblastí. Jedná se o mezinárodní tým. Medailonky lektorů s fotkou a profesními zkušenostmi uvádí na svém webu.


EUROPEAN SCHOOL OF BUSINESS & MANAGEMENT SE (ESBM)
Spolupracuje s cca 100 lektory z různých profesních oblastí. Medailonky lektorů s fotkou a profesními zkušenostmi uvádí na svém webu.


EUROPEAN BUSINESS & MANAGEMENT INSTITUTE (EBMI)
Uvádí na svém webu POUZE jména a tituly lektorů s fotkou, chybí profesní zkušenosti. K daným osobám se nám nepodařilo dohledat žádné bližší informace. Za nás tato skutečnost ukazuje na to, že se může jednat o fiktivní osoby.


LONDON INSTITUTE
Uvádí na svém webu POUZE jména a tituly lektorů s fotkou. Chybí profesní zkušenosti. K daným osobám se nám nepodařilo dohledat žádné bližší informace. Za nás tato skutečnost ukazuje na to, že by se mohlo jednat o fiktivníosoby.


NEWTON University
Spolupracuje s cca 60 lektory z různých profesních oblastí. Medailonky lektorů s fotkou a profesními zkušenostmi uvádí na svém webu.


UNYP
Medailonky lektorů s fotkou a profesními zkušenostmi uvádí na svém webu.


ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY
Spolupracuje s cca 50 lektory z různých profesních oblastí. Medailonky lektorů s fotkou a profesními zkušenostmi uvádí na svém webu.


VŠEM
Uvádí jména lektorů a jejich zaměření na svém webu.


VŠFS
Uvádí jména lektorů a jejich zaměření na svém webu.


VŠO
Uvádí jména lektorů a jejich zaměření na svém webu.


VŠPP
Uvádí jména lektorů a jejich zaměření na svém webu.

Čím-se-řídit-při-výběru-vhodné-MBA-školy-(3)

Webové stránka = vizitka školy

Jaké informace najdete na webových stránkách dané instituce? Na co si dát pozor a co by nemělo chybět. Shodují se informace s odpovědí na naši poptávku studia?

BUSINESS INSTITUT EDU A.S.
Přehledné stránky, kde najdete: obecné informace o studiu a formách výuky MBA, přehled studijních programů, podmínky přijetí a poplatky za studium, elektronickou přihlášku, aktuální akce a výhody, představení lektorské sítě, reference absolventů. Dále informace k historii, cílům a vizím instituce a potřebné kontakty, získané akreditace a členství, aktuální informace a novinky v podobě článků a rozhovorů, FAQ, studentskou sekci, literaturu ke stažení a další. Informace, které jsme obdrželi v odpovědi na naši poptávku studia souhlasí s informacemi, které jsou uvedené na webových stránkách.


CAMBRIDGE BUSINESS SCHOOL
Stránky uvádí podrobnosti k nabídce studia programů jako jsou: obecné informace o studiu a formách výuky MBA, přehled studijních programů, podmínky přijetí a poplatky za studium, elektronickou přihlášku, výhody studia, představení lektorské sítě, reference absolventů, absolventský klub. Dále informace k historii, cílům a vizím instituce a potřebné kontakty, aktuální informace a novinky v podobě článků a rozhovorů, FAQ, studentskou sekci, knihovnu a další. Informace, které jsme obdrželi v odpovědi na naši poptávku studia souhlasí s informacemi, které jsou uvedené na webových stránkách.


CARDIFF ACADEMY SE
Přehledné stránky, kde najdete: obecné informace o studiu a výuce MBA online, přehled studijních programů, podmínky přijetí a poplatky za studium, elektronickou přihlášku, představení lektorské sítě. Dále představení Cardiff Academy, potřebné kontakty, získané akreditace a členství, aktuální informace a novinky v podobě článků a rozhovorů, Napsali o nás, FAQ, studijní intranet, knihovnu, informace o stipendiu a další. Informace, které jsme obdrželi v odpovědi na naši poptávku studia souhlasí s informacemi, které jsou uvedené na webových stránkách.


CEMI
Přehledné stránky, kde najdete: informace o možnostech výuky a průběh studia MBA, přehled studijních programů, podmínky přijetí a poplatky za studium, elektronickou přihlášku, představení lektorské sítě, reference absolventů, přihlášení do studijního systému, Kalkulátor přínosu studia MBA. Dále sekci O CEMI (akreditace a členství), aktuality, blog, Napsali o nás, FAQ a další. Informace, které jsme obdrželi v odpovědi na naši poptávku studia souhlasí s informacemi, které jsou uvedené na webových stránkách.


EUROPEAN SCHOOL OF BUSINESS & MANAGEMENT SE (ESBM)
Přehledné stránky, kde najdete: obecné informace o studiu a formách výuky MBA, přehled studijních programů, podmínky přijetí a poplatky za studium, elektronickou přihlášku, aktuální akce a výhody, představení lektorské sítě, reference absolventů včetně video referencí, e-learningový systém, absolventský klub. Dále informace k historii, cílům a vizím instituce a potřebné kontakty, získané akreditace a členství a ocenění, blog, Napsali o nás, FAQ, výzkum přínosu studia MBA, knihovnu a další. Informace, které jsme obdrželi v odpovědi na naši poptávku studia, souhlasí s informacemi, které jsou uvedené na webových stránkách.


EUROPEAN BUSINESS & MANAGEMENT INSTITUTE (EBMI)
Stránky uvádí podrobnosti k nabídce studia programů jako jsou: obecné informace o studiu a online formě studia MBA, přehled studijních programů, podmínky přijetí a poplatky za studium, elektronickou přihlášku, reference absolventů. Dále informace jako jsou kontakty, FAQ.Uvádí jen velmi stručné info k lektorské síti. Informace k získaným akreditacím a členství vypadá podezřele, bližší info najdete v sekci o Referencích a akreditacích.
Informace, které jsme obdrželi v odpovědi na naši poptávku studia souhlasí s informacemi, které jsou uvedené na webových stránkách. Avšak v odpovědi na naši poptávku reaguje zástupce EBMI poněkud zmateně a bylo potřeba se doptávat.


LONDON INSTITUTE
Stránky uvádí obecné informace o studiu a online formě studia MBA, velmi stručně popsané výhody studia, poplatky za studium, elektronickou přihlášku, reference absolventů. Přehled studijních programů je zde pouze vypsaný názvy, žádné bližší informace k jednotlivým programům zde nenajdete. Je zde možnost stáhnout si Smlouvu o studiu, ale jedná se o velmi strohý dokument. Na webu jsou uvedené akreditace a členství, avšak po bližším zkoumání jsme zjistili, že se jedná o nedůvěryhodné akreditační orgány. Informace k lektorské síti jsou uvedeny jen velmi stručně. Na stránkách jsou výrazné pravopisné chyby a uvedené informace jsou velmi stručné. 


NEWTON University
Přehledné stránky, kde najdete: obecné informace o studiu a formách výuky MBA, přehled studijních programů, podmínky přijetí a poplatky za studium, elektronickou přihlášku, aktuální akce a výhody, představení lektorské sítě, reference absolventů včetně video referencí, e-learningový systém, absolventský klub. Dále informace k historii, cílům a vizím instituce a potřebné kontakty, články, plánované akce a další. Na webu nenajdete informace k akreditacím a členství institutu, také informace o lektorské síti jsou uvedeny jen velmi stručné.


UNYP
Stránky uvádí obecné informace o studiu, na první pohled není zřejmé, které MBA programy škola nabízí. Je potřeba na webu hodně hledat. Nakonec se dostanete k jednomu článku, který slouží jako rozcestník a popisu jednotlivé zaměření programů s detailním popisem (komu je určen, co je obsahem, možnosti uplatnění, akreditace instituce) + hodinové video. Dále možnost stáhnout si jako samostatný dokument MBA studentskou příručku, požadavky na přijetí, školné MBA a Magisterskou brožuru. Nedařilo se nám najít ani online přihlášku a proto nám studijní oddělení muselo zaslat odkaz, který nás navedl opět na web UNYP. Jak se ale k přihlášce bez odkazu dostat se nám nepodařilo zjistit.


ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY
Stránky uvádí podrobnosti k nabídce studia programů jako jsou: obecné informace o studiu a formách výuky MBA, přehled studijních programů, podmínky přijetí a poplatky za studium, elektronickou přihlášku, představení lektorské sítě, reference absolventů. Dále obecné informace o instituci, potřebné kontakty, získané akreditace a členství, e-booky, online knihovnu, sekci často kladené dotazy a další.
Informace, které jsme obdrželi v odpovědi na naši poptávku studia souhlasí s informacemi, které jsou uvedené na webových stránkách. V zápatí webu jsou uvedená loga různých institucí a firem, není zřejmé co mají znamenat.


VŠEM

Na přehledné stránce si hravě vyberete program MBA a po rozkliknutí získáte přístup k informacím jako jsou: formy výuky, studijní programy MBA a jejich podrobnější obsah,, elektronická přihláška, vzorový rozvrh, studijnímu informačnímu systému, kontaktům, častým dotazům a další. Kontaktovat VŠEM můžete přímo prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na webu na který jsme téměř hned obdrželi odpověď. Informace, které jsme obdrželi v odpovědi na naši poptávku studia souhlasí s informacemi, které jsou uvedené na webových stránkách.


VŠFS
Stránky uvádí podrobnosti k nabídce studia programů jako jsou: obecné informace o studiu, školné a poplatky, studijní plán, lektorský tým, reference absolventů, možnost studovat v zahraničí (City University of Seattle). Webové stránky nenabízí možnost vyplnit přihlášku elektronicky, ale můžete si ji stáhnout ve formátu .pdf.
Informace, které jsme obdrželi v odpovědi na naši poptávku studia souhlasí s informacemi, které jsou uvedené na webových stránkách.


VŠO
Stránky uvádí podrobnosti k nabídce studia programů jako jsou: obecné informace o studiu, školné a poplatky, harmonogram a časový rozvrh výuky, studijní moduly a workshopy, elektronickou přihlášku, medailonky lektorů a další. Informace, které jsme obdrželi v odpovědi na naši poptávku studia, souhlasily s informacemi, které jsou uvedené na webových stránkách.


VŠPP
Stránky uvádí podrobnosti k nabídce studia programů jako jsou: obecné informace o studiu, podmínky studia, přihláška ke studiu, jak probíhá přihlášení ke studiu, studijní moduly a workshopy, informace o lektorech, cena studia, smlouvu o studiu. Informace, které jsme obdrželi v odpovědi na naši poptávku studia, souhlasily s informacemi, které jsou uvedené na webových stránkách.​

webovestranky

Něco navíc

Bonusy / výhody, které jednotlivé instituce nabízejí. Může se jednat o nepatrné rozdíly, které vám pomohou při rozhodování. Informace, které byste rozhodně neměli přehlédnout.


BUSINESS INSTITUT EDU A.S.
Studentská sekce je systém, ve kterém studenti naleznou vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace, videopřednášky, nápomocné dokumenty, informace ke knihovně, vidí harmonogram svého studia, termíny lektorských setkání, mohou konzultovat s lektory, odevzdávají zde postupové práce i práci závěrečnou.
Škola má k dispozici bohatou knihovnu (více než 1 milion knih). Studenti mohou navštěvovat tématické přednášky vedené zajímavými osobnostmi a jsou zváni na partnerské akce. Pro zájemce o studium pořádá Dny otevřených dveří. V rámci komunikace se studijním referentem nám byla nabídnuta také osobní návštěva v prostorách Business Institut.


CAMBRIDGE BUSINESS SCHOOL
Škola nabízí absolventům i po studiu být v kontaktu s ostatními studenty a obohacovat a prohlubovat započatou spolupráci prostřednictvím Absolventského klubu.
Studentům je k dispozici knihovna s více než 1 milionem knih. Nabízí také bezplatnou účast na tematických setkáních s lektory, konzultace s lektory ohledně odborných profesních otázek, pozvánky na společenské akce pořádané Cambridge Business School.


CARDIFF ACADEMY SE
Jedná se o online studium, které můžete zahájit kdykoliv. Studovat lze kdekoliv a kdykoliv s využitím studijního intranetu, studijních podkladů, materiálů a online knihovny. Pro zájemce o studium pořádá Dny otevřených dveří online.


CEMI
Nabízí 100% online studium MBA. Studenti mají po celou dobu studia bezplatný přístup do online knihovny s více než 8.900 tituly všech žánrů přeloženými do českého jazyka. E-learningový systém umožňuje komunikaci s lektory i mezi studenty navzájem, najdete zde veškeré studijní materiály.


EUROPEAN SCHOOL OF BUSINESS & MANAGEMENT SE (ESBM)
Možnost udržování kontaktů s bývalými i současnými studenty a lektory ESBM prostřednictvím Absolventského klubu. Škola disponuje obsáhlou knihovnou a studenti mohou navštěvovat tématické přednášky vedené zajímavými osobnostmi a jsou zváni na partnerské akce. Pro zájemce o studium pořádá Dny otevřených dveří.


EUROPEAN BUSINESS & MANAGEMENT INSTITUTE (EBMI)
Žádné bonusy nám v rámci emailové komunikace nebyly nabídnuty.


LONDON INSTITUTE

Na vyžádání nabízí demo přístup do studijního rozhraní, kde si studium můžete vyzkoušet.


NEWTON University
V reakci na naši poptávku nám bylo nabídnuto zúčastnit se dne otevřených dveří. Studentům nabízí podporu ve formě Kariérního centra (pomoc s rozjezdem kariéry), NEWTON Business Accelerator (pro všechny, kdo chtějí realizovat svůj podnikatelský záměr). Tvoří vlastní pořady pod hlavičkou NEWTON TV.


UNYP
Výuka pouze v anglickém jazyce. V rámci poptávky nám bylo nabídnuto uskutečnit Zoom meeting.


ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY
Studijní materiály zdarma, knihovna a slevy na odbornou literaturu. E-book studentům poskytne zajímavé studijní materiály, které poutavou formou představí konkrétní odborné téma.


VŠEM
Program je vytvořen na vysoké škole ve spolupráci s uznávanými lidmi v daných oblastech. V rámci reakce na naši poptávku nám byli zaslány tipy na důležité informace, které je potřeba znát před podáním přihlášky. 


VŠFS
Program je vytvořen na vysoké škole ve spolupráci s uznávanými lidmi v daných oblastech.
Škola je pobočkou City University of Seattle, která MBA program poskytuje, což znamená, že absolventi mohou žádat o nostrifikaci vzdělání v ČR a nechat si jej uznat za plnohodnotné magisterské studium. Možnost vycestovat na jeden trimestr přímo na partnerskou univerzitu v Seattlu.


VŠO
Program je vytvořen na vysoké škole ve spolupráci s uznávanými lidmi v daných oblastech.


VŠPP
Program je vytvořen na vysoké škole ve spolupráci s uznávanými lidmi v daných oblastech.

něconavic

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.