Působení vzdělávacích institucí na trhu

Průzkum - působení vzdělávacích institucí na trhu

V tomto průzkumu realizovaným Asociací MBA jsme se zaměřili na vývoj 29 vybraných institucí a škol poskytujících manažerské vzdělání. Dozvíte se, kdy daná instituce vznikla, jakými změnami v průběhu let prošla a jak si v současné době vede v žebříčku hodnocení / referencí, které nabízejí internetové platformy, jako jsou Facebook, Google, Firmy.cz. Také jsme pro vás sepsali, kolik studijních programů daná organizace nabízí v jednotlivých typech studia - MBA, BBA, DBA, LLM, MSc. 

Cílem tohoto průzkumu je umožnit nahlédnout uchazečům o profesní studium do historie dané instituce, a to tak, aby získali přehlednější srovnání a komplexní obraz o jednotlivých organizacích. Délku působení vzdělávací instituce na trhu nelze považovat za zásadní rys kvality. Můžeme však konstatovat, že delší doba působení na trhu generuje vyšší předpoklad úspěchu, minimálně z pohledu praktických zkušeností a v podobě hladkého zajištění průběhu studia. 

V průzkumu byly využity veřejně dostupné informace uvedené v obchodním rejstříku, na internetových stránkách a sociálních sítích daných organizací a internetových vyhledávačích (Google, Seznam.cz).

  • Historie vzniku

    Instituce nabízející profesní manažerské vzdělávání vznikaly převážně kolem roku 2000 a dále. Mnoho z nich v průběhu svého působení změnilo název a právní formu.

  • MBA, DBA, LLM, BBA, MSc.

    Převažuje nabídka MBA programů. Nechybí ani DBA nejvyšší stupeň profesního manažerského studia, BBA nejnižší stupeň manažerského vzdělávání, LLM studium zaměřené na znalosti práva a MSc.

  • Hodnocení

    Zásadním místem pro sběr recenzí jsou webové stránky společnosti, Google Business a Firmy.cz. Většina firem má hodnocení na těchto platformách uvedené a zájemci o studium se z nich můžou dozvědět více o fungování instituce.

Historie

Vznik školy/instituce a změny v průběhu vývoje.

AKADEMIE HUSPOL S.R.O.
Akademie HUSPOL s.r.o. vznikla v červenci 1995 jako Evropský polytechnický institut s.r.o. Od roku 1996 poskytovala vysokoškolské vzdělání pod záštitou Irské akreditační komise NCEA. V roce 1999 získala akreditaci MŠMT jako první soukromá vysoká škola na Moravě. V roce 2012 Evropský polytechnický institut s.r.o. skončil v insolvenčním řízení. V lednu 2020 změnil institut vlastníka a přejmenoval se na Akademie HUSPOL s.r.o.

ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, Z.Ú. (AAVŠ)
AAVŠ byla založena v roce 1990 jako Anglo-American College (AAC). V obchodním rejstříku je uvedeno datum vzniku na rok 2000 - Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. V roce 2016 změnila svou právní formu z obecně prospěšné společnosti na ústav. Studium MBA poskytuje od roku 2018 ve spolupráci s Chapman University.

BUSINESS INSTITUT EDU A.S.
Aktivně působí na trhu od dubna roku 2009.

CAMBRIDGE BUSINESS SCHOOL S.R.O.
Aktivně působí na trhu od prosince roku 2010. 

CARDIFF ACADEMY SE
Aktivně působí na trhu od srpna 2019.

CEMI MBA STUDIES S.R.O. 
Aktivně působí na trhu od června 2011.

CANADIAN INSTITUTE EDU S.R.O. (CIBE)
CIBE spol. s.r.o. zapsáno do obchodního rejstříku v roce 1992, od roku 2013 v likvidaci. Znovu založeno jako Canadian Institute EDU s.r.o. v červnu 2021.

EDU EFFECTIVE, Z.S.
V roce 2004 vzniká společnost Asociace institucí manažerského vzdělávání, o.s. Od roku 2020 aktivně působí jako EDU Effective, z.s.

INSTITUT FORENZNÍCH VĚD A BEZPEČNOSTI
Na trhu se objevuje v květnu 2020. V obchodním rejstříku jej nenajdete, protože patří pod Institute of Postgraduate Education s.r.o., který má takových škol více, viz níže.

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION S.R.O. 
V srpnu 2018 vzniká společnost NOWADAYS s.r.o. V dubnu 2020 dochází ke změně názvu z NOWADAYS s.r.o. na Princeton Institut s.r.o. O čtyři měsíce později další změna názvu z Princeton Institut s.r.o. na Institute of Postgraduate Education s.r.o. pod kterým vznikají níže uvedené webové stránky:

- v dubnu 2020 PRIME INSTITUT,

- v květnu 2020 INSTITUT FORENZNÍCH VĚD A BEZPEČNOSTI,

- v květnu 2020 ÚSTAV VEŘEJNOPRÁVNÍCH STUDIÍ,

- v květnu 2020 PERFORMANCE INSTITUT,

- v červenci 2020 PRAGUE INSTITUTE OF BUSINESS.

INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT S.R.O. (EBMI)
Datum vzniku v březnu 2021 pod názvem MindTherapy s.r.o. V červnu téhož roku změna názvu na Yale Business School s.r.o. O pár dní později opět změna názvu na International Institute of Management s.r.o. 
Organizace se prezentuje pod názvem European Business & Management institute. V obchodním rejstříku jí však najdete pod názvem International Institute of Management s.r.o. 

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL SE
Datum vzniku v srpnu 2009 jako European Business Shool SE. V obchodním rejstříku lze však dohledat další společnosti s podobným názvem a stejným sídlem. Jedná se o European Business School Prague s.r.o. a European Business School EDU, s.r.o.

EUROPEAN SCHOOL OF BUSINESS & MANAGEMENT SE (ESBM)
Aktivně působí na trhu od listopadu 2011.

MC ARTHUR & MC WIDE S.R.O. (LIGS UNIVERSITY)
Datum vzniku v únoru 2006 jako Mc Arthur & Mc Wide s.r.o. V dubnu 2011 se přejmenovala na London International Graduate School, s.r.o., v srpnu roku 2013 na LIGS UNIVERSITY, s.r.o., v červenci roku 2016 na LIGS s.r.o., v lednu roku 2019 znovu na Mc Arthur & Mc Wide s.r.o., přestože instituce stále vystupuje pod názvem LIGS University.

LI-BE S.R.O.
Datum vzniku v červnu 2022 pod názvem LI-BE s.r.o. Organizace se prezentuje také pod názvem London Institute Business Education (název uvedený v logu společnosti), což může být zavádějící, protože v obchodním rejstříku jí najdete pouze pod jménem LI-BE s.r.o.

MOLINEK BUSINESS ACADEMY, S.R.O. (MBA - MOLINEK BUSINESS ACADEMY)
Aktivní působení na trhu od září 2022. Společnost se prezentuje na webu a sociálních sítích pod názvem MBA Molinek Business Academy, s.r.o., správný název dle obchodního rejstříku je však pouze Molinek Business Academy, s.r.o. Na webu se vznik instituce historicky opírá o rok 1935 (záložka HISTORIE), kdy děda zakladatele pana Reného Šifty založil vlastní vnitrofiremní vzdělávací koncept „Škola práce“ dle vzoru Tomáše Bati. S profesním vzděláváním MBA a skutečnou historií vzniku společnosti nijak nesouvisí.

NEWTON COLLEGE, A.S.
Vysoká škola NEWTON, a.s. byla založena v roce 2004. Od roku 2016 je předmětem činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. V roce 2017 škola inzerovala neakreditované studijní programy. Studenty nakonec přijímala do jiných programů a inzerované programy nazvala „specializacemi“. O těchto „specializacích“ ale neinformovala Národní akreditační úřad pro vysoké školství a programy tak nebyly uskutečňovány v souladu se zákonem. Škola s vyzněním článku nesouhlasila a reagovala prostřednictvím tzv. odpovědi podle tiskového zákona. Škola následně byla zahrnuta do kontrolní činnosti regulačního orgánu v roce 2018. V roce 2021 dochází k přejmenování na NEWTON College, a.s.

OBEI S.R.O.
Aktivně působí na trhu od února 2017. V logu společnosti je viditelný název OXFORD BUSINESS EDUCATION INSTITUTE, což může být vzhledem ke skutečnému názvu OBEI zavádějící.

PERFORMANCE INSTITUT
Na trhu se objevuje v květnu 2020. V obchodním rejstříku jej nenajdete, protože patří pod Institute of Postgraduate Education s.r.o., který má takových škol více, viz výše.

PRAGUE INSTITUTE OF BUSINESS
Vzniká v září 2014 pod názvem Economy Watch, s.r.o. V září 2020 dochází k přejmenování na Prague Business Institut s.r.o. V říjnu 2020 změna názvu na Prague Institute of Business s.r.o.

PRIME INSTITUT
Na trhu se objevuje v dubnu 2020. V obchodním rejstříku jej nenajdete, protože patří pod Institute of Postgraduate Education s.r.o., který má takových škol více, viz výše.

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE, S.R.O. (UNYP)
The University of New York in Prague (UNYP) byla založena v dubnu 1998 ve spolupráci se State University of New York, New Paltz a State University of New York Empire State College. Oficiální státní uznání bylo univerzitě uděleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2001, kdy byly akreditovány první studijní programy. Od roku 2004 nabízí vzdělávací programy MBA.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY, O.P.S.
Ústav práva a právní vědy vznikl v roce 2003 jako občanské sdružení registrované podle zákona č. 83/1990 Sb. Jednalo se o sdružení právníků především z řad advokacie, komerčních právníků, právníků z oblasti veřejného sektoru. V roce 2005 se Ústav práva a právní vědy transformoval v obecně prospěšnou společnost a začal svoji činnost více zaměřovat na vzdělávací aktivity, pořádání konferencí, seminářů a přednášek pro širokou laickou i odbornou veřejnost. V červnu 2010 vzniká o.p.s. v Brně. Od roku 2014 postupně vzniká 10 organizačních jednotek (zapsaných spolků). V současné době jich je 5 v likvidaci. Nyní aktivně funguje Ústav práva a právní vědy, z.s. a Ústav práva a právní vědy, o.p.s. 

ÚSTAV VEŘEJNOPRÁVNÍCH STUDIÍ
Na trhu se objevuje v květnu 2020. V obchodním rejstříku jej nenajdete, protože patří pod Institute of Postgraduate Education s.r.o., který má takových škol více, viz výše.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ (VŠE)
VŠE navázala na svoji předchůdkyni Vysokou školu obchodní (nejedná se o současnou VŠO - Panevropská univerzita), která byla založena již v roce 1919. VŠO se přejmenovala na Vysokou školu věd hospodářských, jejíž existence trvá do roku 1949. V této době se také zřídila nová Vysoká škola politických a hospodářských věd, která zahrnovala Hospodářskou fakultu. Tato fakulta se stala základním kamenem pro vznik VŠE. Vysoká škola ekonomická oficiálně zahájila svou činnost roku 1953. Po dobu působení VŠE došlo k několika přejmenováním, uzavření, změně názvů i počtu fakult. Od roku 1993 nese název Vysoká škola ekonomická v Praze.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU, A.S. (VŠEM)
Aktivně působí na trhu od listopadu 2016. Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. je nástupnickou organizací Vysoké školy ekonomie a managementu o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, A.S. (VŠFS)
V roce 1999 Bankovní akademie a.s. a Synergo Group, a.s (později Appian Group, a.s., nyní Czech Coal a.s.) založili Vysokou školu finanční a správní o.p.s. V roce 2002 došlo k uzavření smlouvy o spolupráci se City University of Seattle, USA. V roce 2009 se VŠFS stala první soukromou ekonomickou univerzitou v ČR. V roce 2016 změnila právní formu a stala se akciovou společností - Vysoká škola finanční a správní, a.s.

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ (VŠO)
Datum vzniku v březnu 2001 jako Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. V listopadu 2020 došlo ke změně na Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond. V červnu 2022 byla Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond prodána Vysoké škole podnikání a práva, a.s. Vlastnické právo bylo sjednáno v září 2022. Dochází také ke změně názvu na Panevropskou univerzitu, a.s.,  jejiž součástí je fakulta VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ a fakulta VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ A PRÁVA.

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ A PRÁVA (VŠPP)
Vysoká škola podnikání a práva vznikla v roce 2015 sloučením Vysoké školy podnikání v Ostravě (VŠP) s Vysokou školou manažerské informatiky a ekonomiky v Praze (VŠMIEP). Došlo k vytvoření nového subjektu Vysoké školy podnikání a práva, a.s. V září 2022 dochází ke změně názvu na Panevropskou univerzitu, a.s., jejíž součástí je Fakulta VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ A PRÁVA.

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (VŠTECB)
Aktivně působí na trhu od března 2006.

Počty studijních programů MBA, DBA, LLM, BBA, MSc.

Kolik studijních programů instituce nabízí v jednotlivých typech studia - MBA, BBA, DBA, LLM, MSc.

*Uvedená data jsou aktuální k 1. 1. 2023

finalMBA tabulka počet programů_do průzkumu

Hodnocení

Jaké hodnocení má instituce na internetových platformách jako jsou Facebook, Google, Firmy.cz

AKADEMIE HUSPOL S.R.O.
Facebook stránka - není hodnoceno
Google - 6 hodnocení, výsledek 4,2
Firmy.cz - 3 hodnocení, výsledek 4,1
Reference absolventů najdete uvedené na webových stránkách.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (7 let) nízký počet hodnocení od absolventů.

ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, Z.Ú. (AAVŠ)
Facebook stránka - 69 hodnocení, výsledek 4,4
Google - 40 hodnocení, výsledek 4,4
Reference absolventů najdete uvedené na webových stránkách.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (6 let) přiměřený počet hodnocení od absolventů.

BUSINESS INSTITUT EDU A.S.
Facebook stránka - 25 hodnocení, výsledek 4,5
Google - 21 hodnocení, výsledek 4,5
Firmy.cz - 6 hodnocení, výsledek 4,9
Reference absolventů najdete uvedené na webových stránkách.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (8 let) přiměřený počet hodnocení od absolventů.

CAMBRIDGE BUSINESS SCHOOL S.R.O. 
Facebook stránka - 16 hodnocení, výsledek 4,7
Google - 6 hodnocení, výsledek 4,3
Firmy.cz - 4 hodnocení, výsledek 5
Reference absolventů najdete uvedené na webových stránkách.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (12 let) přiměřený počet hodnocení od absolventů.

CARDIFF ACADEMY SE
Facebook stránka - 6 hodnocení, výsledek 5
Google - 3 hodnocení, výsledek 5
Firmy.cz - 2 hodnocení, výsledek 5
Reference absolventů najdete uvedna webových stránkách.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (3 roky) přiměřený počet hodnocení od absolventů.

CEMI MBA STUDIES S.R.O.
Facebook stránka - 52 hodnocení, výsledek 4,7
Google - 69 hodnocení, výsledek 5
Firmy.cz - 45 hodnocení, výsledek 5
Reference absolventů najdete uvedené na webových stránkách.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (10 let) přiměřený počet hodnocení od absolventů.

CANADIAN INSTITUTE EDU S.R.O. (CIBE)
Facebook stránka - 11 hodnocení, výsledek 5
Google - 3 hodnocení, výsledek 3,7
Firmy.cz - 19 hodnocení, výsledek 4,6
Reference absolventů na webových stránkách chybí.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (1 rok) přiměřený počet hodnocení od absolventů.

EDU EFFECTIVE EU
Facebook stránka - neuvádí
Google - 63 hodnocení, výsledek 4,8
Firmy.cz - neuvádí
Reference absolventů najdete uvedené na webových stránkách.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (3 roky) přiměřený počet hodnocení od absolventů prostřednictvím platformy Google. Ostatní platformy hodnocení neuvádí.

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION S.R.O.

PRIME INSTITUT​
Facebook stránka - 2 hodnocení
Google - 4 hodnocení, výsledek 5
Firmy.cz - neuvádí
Reference absolventů najdete uvedené na webových stránkách, avšak reference se na webu objevily již 2 měsíce po vzniku, což může zpochybňovat jejich důvěryhodnost.

Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (3 roky) nízký počet hodnocení.

INSTITUT FORENZNÍCH VĚD A BEZPEČNOSTI
Facebook stránka - neuvádí
Google - 4 hodnocení, výsledek 5
Firmy.cz - neuvádí
Reference absolventů na webových stránkách chybí.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (3 roky) nízký počet hodnocení.


ÚSTAV VEŘEJNOPRÁVNÍCH STUDIÍ
Facebook stránka - 1 hodnocení
Google -5 hodnocení, výsledek 5
Firmy.cz - 1 hodnocení, výsledek 5
Reference absolventů na webových stránkách chybí.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (3 roky) nízký počet hodnocení.


PERFORMANCE INSTITUT
Facebook stránka - neuvádí
Google - neuvádí
Firmy.cz - neuvádí
Reference absolventů na webových stránkách chybí.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (3 roky) nízký počet hodnocení.

PRAGUE INSTITUTE OF BUSINESS
Facebook stránka - neuvádí
Google - 6 hodnocení, výsledek 4,3
Firmy.cz - neuvádí
Reference absolventů na webových stránkách chybí.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (3 roky) nízký počet hodnocení.

INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT S.R.O. (EBMI)
Facebook stránka - 0 hodnocení
Google - 7 hodnocení, výsledek 4,4
Firmy.cz - neuvádí
Reference absolventů na webových stránkách chybí.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (1 rok) přiměřený počet hodnocení od absolventů prostřednictvím platformy Google. Ostatní platformy hodnocení neuvádí.

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL SE
Facebook stránka - 10 hodnocení, výsledek 4,6
Google - 4 hodnocení, výsledek 4
Firmy.cz - neuvádí
Reference absolventů najdete uvedené na webových stránkách.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (13 let) nízký počet hodnocení od absolventů.

EUROPEAN SCHOOL OF BUSINESS & MANAGEMENT SE (ESBM)
Facebook stránka - 35 hodnocení, výsledek 4,7
Google - 11 hodnocení, výsledek 5
Firmy.cz - 7 hodnocení, výsledek 4,9
Reference absolventů najdete uvedené na webových stránkách.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (11 let) přiměřený počet hodnocení od absolventů.

MC ARTHUR & MC WIDE S.R.O. (LIGS UNIVERSITY)
Facebook stránka - 36 hodnocení, výsledek 5
Google - 6 hodnocení, výsledek 5
Firmy.cz - neuvádí
Reference absolventů najdete uvedené na webových stránkách.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (9 let) přiměřený počet hodnocení od absolventů, chybí hodnocení na Firmy.cz.

LI-BE S.R.O.
Facebook stránka - 0 hodnocení
Google - nenalezeno
Firmy.cz - nenalezeno
Reference absolventů na webových stránkách chybí.
Společnost nemá hodnocení nikde uvedeno.

MOLINEK BUSINESS ACADEMY, S.R.O. (MBA - MOLINEK BUSINESS ACADEMY)
Facebook stránka - 0 hodnocení, výsledek 0
Google - žádné sídlo společnosti nenalezeno (adresa viz OR, na webu společnost adresu neuvádí)
Firmy.cz - žádné sídlo společnosti nenalezeno (adresa viz OR,  na webu společnost adresu neuvádí)
Reference absolventů škola na svém webu neuvádí, protože je na trhu poměrně krátkou dobu.
Společnost působí cca 6 měsíců a neuvádí žádná hodnocení absolventů.

NEWTON COLLEGE, A.S.
Facebook stránka - 123 hodnocení, výsledek 4,7
Google - 24 hodnocení, výsledek 4,9
Firmy.cz - 1 hodnocení, výsledek 4,5
Reference absolventů najdete uvedené na webových stránkách.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (5 let) přiměřený počet hodnocení od absolventů.

OBEI S.R.O.
Facebook stránka - 37 hodnocení, výsledek 4,9
Google - 8 hodnocení, výsledek 4,8
Firmy.cz - 30 hodnocení, výsledek 4,4
Reference absolventů najdete uvedené na webových stránkách.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (5 let) přiměřený počet hodnocení od absolventů.

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE, S.R.O. (UNYP)
Facebook stránka - 133 hodnocení, výsledek 4,7
Google - 32 hodnocení, výsledek 4,4
Firmy.cz - 1 hodnocení, výsledek 4,5
Reference absolventů najdete uvedené na webových stránkách.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (18 let) přiměřený počet hodnocení od absolventů.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY, O.P.S.
Facebook stránka - 14 hodnocení, výsledek 5
Google - 10 hodnocení, výsledek 4,5
Firmy.cz - 1 hodnocení, výsledek 4,5
Reference absolventů najdete uvedené na webových stránkách.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (16 let) nízký počet hodnocení od absolventů.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ (VŠE)
Facebook stránka - 92 hodnocení, výsledek 3,7
Google - 263 hodnocení, výsledek 4,3
Firmy.cz - 4 hodnocení, výsledek 4
Reference absolventů na webových stránkách chybí.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (69 let) přiměřený počet hodnocení od absolventů, avšak nízký počet hodnocení na Firmy.cz.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU, A.S. (VŠEM)
Facebook stránka - neuvádí
Google - 113 hodnocení, výsledek 3,5
Firmy.cz - 6 hodnocení, výsledek 5
Reference absolventů najdete uvedené na webových stránkách.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (7 let) přiměřený počet hodnocení od absolventů.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, A.S. (VŠFS)
Facebook stránka - 91 hodnocení, výsledek 4,3
Google - 57 hodnocení, výsledek 4,1
Firmy.cz - 4 hodnocení, výsledek 3,7
Reference absolventů najdete uvedené na webových stránkách.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (13 let) přiměřený počet hodnocení od absolventů.

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ (VŠO - Panevropská univerzita)
Facebook stránka - 80 hodnocení, výsledek 4,4
Google - 57 hodnocení, výsledek 4,1
Firmy.cz - 4 hodnocení, výsledek 3,7
Reference absolventů na webových stránkách chybí.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (21 let) přiměřený počet hodnocení od absolventů.

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ A PRÁVA (VŠPP - Panevropská univerzita)
Facebook stránka - 19 hodnocení, výsledek 4,6
Google - 11 hodnocení, výsledek 3,8
Firmy.cz - neuvádí
Reference absolventů na webových stránkách chybí.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (7 let) přiměřený počet hodnocení od absolventů.

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (VŠTECB)
Facebook stránka - 92 hodnocení, výsledek 3,7
Google - 263 hodnocení, výsledek 4,3
Firmy.cz - 4 hodnocení, výsledek 4
Reference absolventů na webových stránkách chybí.
Společnost má s ohledem na délku svého působení na trhu (69 let) přiměřený počet hodnocení od absolventů, avšak nízký počet hodnocení na Firmy.cz.


*Uvedená data jsou aktuální k 1. 1. 2023

průzkum-historie  (1)

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.