Lektorská síť

Lektorská síť

Lektor je jedním z hlavních ukazatelů kvality dané školy

Tento nezávislý výstup realizovaný Asociací MBA hodnotí jedno ze zásadních kritérií, na které by měl zájemce o studium brát ohled při výběru vhodné instituce poskytující MBA vzdělávání. Kvalitu studia MBA ovlivňují především lektoři a profesionálové, kteří na dané škole přednášejí. Mělo by se jednat o tým špičkových odborníků, kteří dokonale ovládají teorii a zároveň mají mnohaleté zkušenosti ze světa byznysu i lektorské činnosti. Lektor svým studentům předává jak praktické znalosti, tak aktuální know-how, proto by se mělo jednat o odborníka na slovo vzatého.

 
Jak průzkum probíhal?
Do průzkumu jsme zahrnuli 25 škol a institucí poskytujících manažerské studium MBA (do průzkumu nepočítáme programy DBA, BBA. LLM, MSC). Vycházeli jsme z informací, které škola uvádí na svých webových stránkách. Jako první jsme hodnotili, zda je na webu viditelně uveden přehled vyučujících lektorů. Dále o jaké množství spolupracujících lektorů se jedná a zda počet odpovídá poměrově počtu nabízených studijních programů. Rovněž jsme se zaměřili na to, jaké konkrétní informace jsou v medailonku lektora uvedeny, a zda se jedná o veřejně dohledatelnou osobu, což zrcadlí jeho reálnou praxi a uznávanou odbornost v daném odvětví studijního oboru.

  • Dostupné informace na webu

    Většina škol a institucí věnuje na svém webu prostor pro představení lektorské sítě.

  • Počet lektorů vs. studijní programy

    Mnoho škol má rozsáhlou lektorskou základnu, která pokrývá všechny studijní programy a zaměření.

  • Rozsah medailonku lektora

    Základem bývá jméno lektora včetně titulu, jeho fotka a krátké shrnutí dosavadní odborné praxe.

Dostupné informace na webu

Dají se na webové stránce školy dohledat potřebné informace o spolupracující lektorské síti?

AKADEMIE HUSPOL
Částečně, viz další bod průzkumu.

ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA
Ano. Informace jsou uvedeny pouze v angličtině a je potřeba se k nim pracně "proklikat".

BUSINESS INSTITUT EDU A.S.
Ano

BRITISH BUSINESS SCHOOL
Ano

CARDIFF ACADEMY SE
Ano

CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT INSTITUTE (CEMI)
Ano. Na stránce najdete i zahraniční lektory, bohužel se nedá filtrovat dle jednotlivých zemí.

CANADIAN INSTITUTE EDU S.R.O. (CIBE)
Ne

EDU EFFECTIVE EU
Částečně, viz další bod průzkumu.

EUROPEAN BUSINESS & MANAGEMENT INSTITUTE (EBMI)
Ano

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL SE
Ano

EUROPEAN SCHOOL OF BUSINESS & MANAGEMENT SE (ESBM)
Ano

LIGS UNIVERSITY
Ano

LONDON INSTITUTE BUSINESS EDUCATION
Ano

MOLINEK BUSINESS ACADEMY, S.R.O.
NE

NEWTON University
Ano

ŠKODA AUTO UNIVERSITY
Ano

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE (UNYP)
Ano

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY
Ano

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ A PRÁVA (VŠPP)
Ano

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU (VŠEM)
Ano

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (VŠTECB)
Ano

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE (VŠO)
Ano

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ (US-MBA)
Ne

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ (VŠE)
Ano

VYSOKÁ ŠKOLA CEVRO INSTITUT, z.ú.
Ano

Počet lektorů vs. studijní programy

Jaký počet lektorů uvádí instituce na svém webu a koresponduje toto číslo s počtem nabízených studijních programů?

AKADEMIE HUSPOL
Na webu uvádí pouze 3 garanty pro 3 studijní programy MBA.

ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA
Uvádí cca 100 lektorů, nabízí 2 studijní programy MBA. Není zcela zřejmé, kdo z vyučujících vede programy MBA.

BUSINESS INSTITUT EDU A.S.
Uvádí cca 150 lektorů, to koresponduje s počtem 26 nabízených studijních programů MBA.

BRITISH BUSINESS SCHOOL
Uvádí cca 74 lektorů, to koresponduje s počtem 16 nabízených studijních programů MBA.

CARDIFF ACADEMY SE
Uvádí cca 36 lektorů, to koresponduje s počtem 10 nabízených studijních programů MBA.

CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT INSTITUTE (CEMI)
Uvádí cca 30 lektorů, to nekoresponduje s počtem 14 nabízených studijních programů MBA.

CANADIAN INSTITUTE EDU S.R.O. (CIBE)
Nelze ověřit. Na webu uvádí pouze, že lektorský tým tvoří lektoři z pedagogického a akademického oboru, úspěšní podnikatelé a manažeři, nicméně bez konkrétních jmen.

EDU EFFECTIVE EU
Úvadí 21 lektorů, to nekoresponduje s počtem 11 studijních programů MBA.

EUROPEAN BUSINESS & MANAGEMENT INSTITUTE (EBMI)
Uvádí 18 lektorů, to nekoresponduje s počtem 10 nabízených studijních programů MBA.

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL SE
Uvádí 46 lektorů, to koresponduje s počtem 15 nabízených studijních programů MBA.

EUROPEAN SCHOOL OF BUSINESS & MANAGEMENT SE (ESBM)
Uvádí cca 75 lektorů, to koresponduje s počtem 25 nabízených studijních programů MBA.

LIGS UNIVERSITY
Uvádí cca 40 lektorů, to koresponduje s počtem 2 nabízených studijních programů, avšak není zcela zřejmé, kdo z vyučujících vede studijní programy MBA.

LONDON INSTITUTE BUSINESS EDUCATION
Uvádí cca 10 lektorů pro jeden studijní program MBA, počet lektorů koresponduje s počtem programů MBA.

MOLINEK BUSINESS ACADEMY, S.R.O.
Nelze ověřit. Lektory na webu neuvádí.

NEWTON University
Uvádí cca 60 lektorů, to koresponduje s počtem 3 nabízených studijních programů MBA.

ŠKODA AUTO UNIVERSITY
Nelze ověřit. Lektory na webu uvádí, ale není zřejmé, zda se jedná o lektory pro program MBA, nebo pro vysokoškolské programy.

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE (UNYP)
Uvádí členy pedagogického sboru za veškeré katedry. Není zcela zřejmé, kdo z vyučujících vede 3 programy MBA.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY
Uvádí 55 lektorů, to nekoresponduje s počtem 33 nabízených studijních programů MBA. Lektoři se v jednotlivých programech a předmětech hodně prolínají.

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ A PRÁVA (VŠPP)
Uvádí 7 lektorů, to koresponduje s jedním nabízeným studijním programem MBA.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU (VŠEM)
Uvádí veškeré zaměstnance na webu. Není zcela zřejmé, kdo z vyučujících vede 25 studijních programů MBA.

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (VŠTECB)
Uvádí pouze 3 lektory pro jeden nabízený studijní program MBA.

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE (VŠO)
Uvádí 11 lektorů, to nekoresponduje s počtem 3 nabízených studijních programů MBA.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ (US-MBA)
Nelze ověřit. Na webu uvádí pouze informaci, že lektoři jsou profesoři z USA a ČR a špičkoví manažeři s rozsáhlou praxí.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ (VŠE)
Uvádí cca 40 lektorů, to koresponduje s počtem 6 nabízených studijních programů, avšak není zcela zřejmé, kdo z vyučujících vede programy MBA.

VYSOKÁ ŠKOLA CEVRO INSTITUT, z.ú.
Uvádí 6 lektorů, to koresponduje s jedním nabízeným studijním programem MBA.

Rozsah medailonku lektora

Jaké konkrétní informace jsou v medailonku lektora na webových stránkách uvedené (jméno, fotka, praxe)?

AKADEMIE HUSPOL
Na webu uvádí pouze jména a tituly garantů studijních programů.

ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, fotka, e-mailový kontakt a bližší informace k profesním zkušenostem. 

BUSINESS INSTITUT EDU A.S.
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, fotka a bližší informace k profesním zkušenostem.

BRITISH BUSINESS SCHOOL
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, fotka a bližší informace k profesním zkušenostem.

CARDIFF ACADEMY SE
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, fotka a bližší informace k profesním zkušenostem.

CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT INSTITUTE (CEMI)
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, fotka a bližší informace k profesním zkušenostem. 

CANADIAN INSTITUTE EDU S.R.O. (CIBE)
Na webu uvádí pouze strohou informaci, že lektory jsou lektoři z pedagogického a akademického oboru, úspěšní podnikatelé a manažeři, bez konkrétních informací.

EDU EFFECTIVE EU
Není zřejmé, zda se jedná skutečně o lektory, kteří vás provedou výukou, nebo pouze o osobnosti u kterých se daná škola inspiruje a využívá jejich edukativní přednášky a videa. Na webu je uvedeno jméno, fotka, informace o tom, co daný lektor dělá, odkaz na profesní síť LinkedIn.

EUROPEAN BUSINESS & MANAGEMENT INSTITUTE (EBMI)
Na webu jsou uvedeni garanti dle studijních programů: jméno, specializace, fotka, e-mailový kontakt. Chybí bližší informace k profesním zkušenostem daných garantů. 
Po bližším zkoumání jsme zjistili, že žádný z uvedených garantů není k dohledání na profesní síti LinkedIn, ani prostřednictvím Google vyhledavače. Může se tedy jednat o nedůvěryhodné informace. 

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL SE
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, fotka a bližší informace k profesním zkušenostem. Bonusem je video, které je součástí medailonku daného lektora.

EUROPEAN SCHOOL OF BUSINESS & MANAGEMENT SE (ESBM)
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, fotka a bližší informace k profesním zkušenostem. 

LIGS UNIVERSITY
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, fotka a bližší informace k profesním zkušenostem.

LONDON INSTITUTE BUSINESS EDUCATION
Na webu jsou uvedeni garanti dle studijních programů: jméno, specializace, fotka, e-mailový kontakt. Chybí bližší informace k profesním zkušenostem daných garantů. 
Po bližším zkoumání jsme zjistili, že žádný z uvedených garantů není k dohledání na profesní síti LinkedIn, ani prostřednictvím Google vyhledavače. Zkoušeli jsme kontaktovat lektora prostřednictvím e-mailu, ale nikdo se nám neozval zpět. Může se tedy jednat o nedůvěryhodné informace.

MOLINEK BUSINESS ACADEMY, S.R.O.
Nelze ověřit. Lektory na webu neuvádí.

NEWTON University
Na webu jsou uvedeni vyučující dle studijních programů: jméno, specializace, fotka, bližší informace k profesním zkušenostem, odkaz na osobní profil profesní sítě LinkedIn.

ŠKODA AUTO UNIVERSITY
U studijních programů MBA nejsou jmenovitě uvedeni lektoři, viz předchozí bod průzkumu.

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE (UNYP)
Na webu jsou uvedeni jednotliví vedoucí katedry dle studijních programů: jméno, specializace, fotka a bližší informace k profesním zkušenostem.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, fotka a bližší informace k profesním zkušenostem.

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ A PRÁVA (VŠPP)
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, fotka (vybraní) a bližší informace k profesním zkušenostem.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU (VŠEM)
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, fotka a bližší informace k profesním zkušenostem.

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (VŠTECB)
Na webu se u lektorů pro studijní program MBA uvádí jméno, specializace a bližší informace k profesním zkušenostem.

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE (VŠO)
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace a bližší informace k profesním zkušenostem a odkazem na osobní profil profesní sítě LinkedIn.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ (US-MBA)
Na webu uvádí pouze, že lektory jsou profesoři z USA a ČR s rozsáhlou praxí a špičkoví manažeři, ale bez konkrétních osob.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ (VŠE)
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, e-mailový kontakt, bližší informace k profesním zkušenostem a odkaz na osobní profil profesní sítě LinkedIn.

VYSOKÁ ŠKOLA CEVRO INSTITUT, z.ú.
Na webu se u lektorů pro studijní program MBA uvádív pouze jméno a současná pracovní pozice.

reference (1)

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.