Lektorská síť

Lektorská síť

Lektor je jedním z hlavních ukazatelů kvality dané školy

Tento nezávislý výstup realizovaný Asociací MBA hodnotí jedno ze zásadních kritérií, na které by měl zájemce o studium brát ohled při výběru vhodné instituce poskytující MBA vzdělávání. Kvalitu studia MBA ovlivňují především lektoři a profesionálové, kteří na dané škole přednášejí. Mělo by se jednat o tým špičkových odborníků, kteří dokonale ovládají teorii a zároveň mají mnohaleté zkušenosti ze světa byznysu i lektorské činnosti. Lektor svým studentům předává jak praktické znalosti, tak aktuální know-how, proto by se mělo jednat o odborníka na slovo vzatého.

 
Jak průzkum probíhal?
Do průzkumu jsme zahrnuli 24 škol a institucí poskytujících manažerské studium MBA (do průzkumu nepočítáme programy DBA, BBA. LLM, MSC). Vycházeli jsme z informací, které škola uvádí na svých webových stránkách. Jako první jsme hodnotili, zda je na webu viditelně uveden přehled vyučujících lektorů. Dále o jaké množství spolupracujících lektorů se jedná a zda počet odpovídá poměrově počtu nabízených studijních programů. Rovněž jsme se zaměřili na to, jaké konkrétní informace jsou v medailonku lektora uvedeny, a zda se jedná o veřejně dohledatelnou osobu, což zrcadlí jeho reálnou praxi a uznávanou odbornost v daném odvětví studijního oboru.

  • Dostupné informace na webu

    Většina škol a institucí věnuje na svém webu prostor pro představení lektorské sítě.

  • Počet lektorů vs. studijní programy

    Mnoho škol má rozsáhlou lektorskou základnu, která pokrývá všechny studijní programy a zaměření.

  • Rozsah medailonku lektora

    Základem bývá jméno lektora včetně titulu, jeho fotka a krátké shrnutí dosavadní odborné praxe.

Dostupné informace na webu

Dají se na webové stránce školy dohledat potřebné informace o spolupracující lektorské síti?

AKADEMIE HUSPOL
Částečně, viz další bod průzkumu.

ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA
Ano. Informace jsou uvedeny pouze v angličtině a je potřeba se k nim pracně "proklikat".

BUSINESS INSTITUT EDU A.S.
Ano

CAMBRIDGE BUSINESS SCHOOL
Ano

CARDIFF ACADEMY SE
Ano

CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT INSTITUTE (CEMI)
Ano. Na stránce najdete i zahraniční lektory, bohužel se nedá filtrovat dle jednotlivých zemí.

CANADIAN INSTITUTE EDU S.R.O. (CIBE)
Ne

EDU EFFECTIVE EU
Částečně, viz další bod průzkumu.

EUROPEAN BUSINESS & MANAGEMENT INSTITUTE (EBMI)
Ano

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL SE
Ano

EUROPEAN SCHOOL OF BUSINESS & MANAGEMENT SE (ESBM)
Ano

LIGS UNIVERSITY
Ano

LONDON INSTITUTE BUSINESS EDUCATION
Ano

NEWTON University
Ano

ŠKODA AUTO UNIVERSITY
Ano

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE (UNYP)
Ano

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY
Ano

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ A PRÁVA (VŠPP)
Ano

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU (VŠEM)
Ano

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (VŠTECB)
Ano

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE (VŠO)
Ano

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ (US-MBA)
Ne

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ (VŠE)
Ano

VYSOKÁ ŠKOLA CEVRO INSTITUT, z.ú.
Ano

Počet lektorů vs. studijní programy

Jaký počet lektorů uvádí instituce na svém webu a koresponduje toto číslo s počtem nabízených studijních programů?

AKADEMIE HUSPOL
Na webu uvádí pouze 3 garanty pro 3 studijní programy MBA.

ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA
Uvádí cca 100 lektorů, nabízí 2 studijní programy MBA. Není zcela zřejmé, kdo z vyučujících vede programy MBA.

BUSINESS INSTITUT EDU A.S.
Uvádí cca 150 lektorů, to koresponduje s počtem 26 nabízených studijních programů MBA.

CAMBRIDGE BUSINESS SCHOOL
Uvádí cca 74 lektorů, to koresponduje s počtem 16 nabízených studijních programů MBA.

CARDIFF ACADEMY SE
Uvádí cca 36 lektorů, to koresponduje s počtem 10 nabízených studijních programů MBA.

CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT INSTITUTE (CEMI)
Uvádí cca 30 lektorů, to nekoresponduje s počtem 14 nabízených studijních programů MBA.

CANADIAN INSTITUTE EDU S.R.O. (CIBE)
Nelze ověřit. Na webu uvádí pouze, že lektorský tým tvoří lektoři z pedagogického a akademického oboru, úspěšní podnikatelé a manažeři, nicméně bez konkrétních jmen.

EDU EFFECTIVE EU
Úvadí 21 lektorů, to nekoresponduje s počtem 11 studijních programů MBA.

EUROPEAN BUSINESS & MANAGEMENT INSTITUTE (EBMI)
Uvádí 18 lektorů, to nekoresponduje s počtem 10 nabízených studijních programů MBA.

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL SE
Uvádí 46 lektorů, to koresponduje s počtem 15 nabízených studijních programů MBA.

EUROPEAN SCHOOL OF BUSINESS & MANAGEMENT SE (ESBM)
Uvádí cca 75 lektorů, to koresponduje s počtem 22 nabízených studijních programů MBA.

LIGS UNIVERSITY
Uvádí cca 40 lektorů, to koresponduje s počtem 2 nabízených studijních programů, avšak není zcela zřejmé, kdo z vyučujících vede studijní programy MBA.

LONDON INSTITUTE BUSINESS EDUCATION
Uvádí cca 10 lektorů pro jeden studijní program MBA, počet lektorů koresponduje s počtem programů MBA.

NEWTON University
Uvádí cca 60 lektorů, to koresponduje s počtem 3 nabízených studijních programů MBA.

ŠKODA AUTO UNIVERSITY
Nelze ověřit. Lektory na webu uvádí, ale není zřejmé, zda se jedná o lektory pro program MBA, nebo pro vysokoškolské programy.

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE (UNYP)
Uvádí členy pedagogického sboru za veškeré katedry. Není zcela zřejmé, kdo z vyučujících vede 3 programy MBA.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY
Uvádí 55 lektorů, to nekoresponduje s počtem 33 nabízených studijních programů MBA. Lektoři se v jednotlivých programech a předmětech hodně prolínají.

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ A PRÁVA (VŠPP)
Uvádí 7 lektorů, to koresponduje s jedním nabízeným studijním programem MBA.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU (VŠEM)
Uvádí veškeré zaměstnance na webu. Není zcela zřejmé, kdo z vyučujících vede 25 studijních programů MBA.

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (VŠTECB)
Uvádí pouze 3 lektory pro jeden nabízený studijní program MBA.

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE (VŠO)
Uvádí 11 lektorů, to nekoresponduje s počtem 3 nabízených studijních programů MBA.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ (US-MBA)
Nelze ověřit. Na webu uvádí pouze informaci, že lektoři jsou profesoři z USA a ČR a špičkoví manažeři s rozsáhlou praxí.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ (VŠE)
Uvádí cca 40 lektorů, to koresponduje s počtem 6 nabízených studijních programů, avšak není zcela zřejmé, kdo z vyučujících vede programy MBA.

VYSOKÁ ŠKOLA CEVRO INSTITUT, z.ú.
Uvádí 6 lektorů, to koresponduje s jedním nabízeným studijním programem MBA.

Rozsah medailonku lektora

Jaké konkrétní informace jsou v medailonku lektora na webových stránkách uvedené (jméno, fotka, praxe)?

AKADEMIE HUSPOL
Na webu uvádí pouze jména a tituly garantů studijních programů.

ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, fotka, e-mailový kontakt a bližší informace k profesním zkušenostem. 

BUSINESS INSTITUT EDU A.S.
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, fotka a bližší informace k profesním zkušenostem.

CAMBRIDGE BUSINESS SCHOOL
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, fotka a bližší informace k profesním zkušenostem.

CARDIFF ACADEMY SE
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, fotka a bližší informace k profesním zkušenostem.

CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT INSTITUTE (CEMI)
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, fotka a bližší informace k profesním zkušenostem. 

CANADIAN INSTITUTE EDU S.R.O. (CIBE)
Na webu uvádí pouze strohou informaci, že lektory jsou lektoři z pedagogického a akademického oboru, úspěšní podnikatelé a manažeři, bez konkrétních informací.

EDU EFFECTIVE EU
Není zřejmé, zda se jedná skutečně o lektory, kteří vás provedou výukou, nebo pouze o osobnosti u kterých se daná škola inspiruje a využívá jejich edukativní přednášky a videa. Na webu je uvedeno jméno, fotka, informace o tom, co daný lektor dělá, odkaz na profesní síť LinkedIn.

EUROPEAN BUSINESS & MANAGEMENT INSTITUTE (EBMI)
Na webu jsou uvedeni garanti dle studijních programů: jméno, specializace, fotka, e-mailový kontakt. Chybí bližší informace k profesním zkušenostem daných garantů. 
Po bližším zkoumání jsme zjistili, že žádný z uvedených garantů není k dohledání na profesní síti LinkedIn, ani prostřednictvím Google vyhledavače. Může se tedy jednat o nedůvěryhodné informace. 

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL SE
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, fotka a bližší informace k profesním zkušenostem. Bonusem je video, které je součástí medailonku daného lektora.

EUROPEAN SCHOOL OF BUSINESS & MANAGEMENT SE (ESBM)
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, fotka a bližší informace k profesním zkušenostem. 

LIGS UNIVERSITY
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, fotka a bližší informace k profesním zkušenostem.

LONDON INSTITUTE BUSINESS EDUCATION
Na webu jsou uvedeni garanti dle studijních programů: jméno, specializace, fotka, e-mailový kontakt. Chybí bližší informace k profesním zkušenostem daných garantů. 
Po bližším zkoumání jsme zjistili, že žádný z uvedených garantů není k dohledání na profesní síti LinkedIn, ani prostřednictvím Google vyhledavače. Zkoušeli jsme kontaktovat lektora prostřednictvím e-mailu, ale nikdo se nám neozval zpět. Může se tedy jednat o nedůvěryhodné informace.

NEWTON University
Na webu jsou uvedeni vyučující dle studijních programů: jméno, specializace, fotka, bližší informace k profesním zkušenostem, odkaz na osobní profil profesní sítě LinkedIn.

ŠKODA AUTO UNIVERSITY
U studijních programů MBA nejsou jmenovitě uvedeni lektoři, viz předchozí bod průzkumu.

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE (UNYP)
Na webu jsou uvedeni jednotliví vedoucí katedry dle studijních programů: jméno, specializace, fotka a bližší informace k profesním zkušenostem.

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, fotka a bližší informace k profesním zkušenostem.

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ A PRÁVA (VŠPP)
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, fotka (vybraní) a bližší informace k profesním zkušenostem.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU (VŠEM)
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, fotka a bližší informace k profesním zkušenostem.

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (VŠTECB)
Na webu se u lektorů pro studijní program MBA uvádí jméno, specializace a bližší informace k profesním zkušenostem.

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE (VŠO)
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace a bližší informace k profesním zkušenostem a odkazem na osobní profil profesní sítě LinkedIn.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ (US-MBA)
Na webu uvádí pouze, že lektory jsou profesoři z USA a ČR s rozsáhlou praxí a špičkoví manažeři, ale bez konkrétních osob.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ (VŠE)
Na webu jsou uvedeni lektoři dle studijních programů: jméno, specializace, e-mailový kontakt, bližší informace k profesním zkušenostem a odkaz na osobní profil profesní sítě LinkedIn.

VYSOKÁ ŠKOLA CEVRO INSTITUT, z.ú.
Na webu se u lektorů pro studijní program MBA uvádív pouze jméno a současná pracovní pozice.

reference (1)

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.