Falešné akreditace

Exkluzivní průzkum realizovaný Asociací MBA

Asociace MBA vypátrala a odhalila 13 falešných akreditačních orgánů, které uvádějí, že poskytují školám a vzdělávacím institutům „prestižní“ akreditace profesního vzdělávání. Ve skutečnosti však žádná z nich ani neexistuje.

Uváděné sídlo jako budova nizozemského ministerstva obrany nebo vězení v americké Nebrasce. Uváděná loga skutečných univerzit, které o tom ale nemají ani tušení. V mnoha případech úplně chybí relevantní kontakt. Seznamy akreditovaných škol odmítají poskytnout. To jsou jenom některé příklady z mnoha nepravdivých informací, které naznačují nespolehlivost těchto akreditačních orgánů.

Dvanáct odhalených 

Akreditace a certifikace studijních programů jsou jedním z ukazatelů kvality (nejen) MBA škol a pro uchazeče o studium představují snadný způsob, jak si ověřit úroveň školy. V praxi se však ale děje to, že některé školy na svých stránkách o získaných akreditacích neuvádějí pravdivé údaje. Tím nejextrémnějším způsobem, ke kterým se některé vzdělávací instituce uchylují, je vytváření zcela fiktivních akreditačních orgánů.

Takové praktiky mají negativní dopad nejen na školy, které pro získání akreditací tvrdě pracují a investují do nich čas a prostředky. Výrazně ovlivňují také veřejné vnímání prostředí profesního vzdělávání v České republice a tak snižují jeho důvěryhodnost.

Z toho důvodu jsme se v uplynulých měsících věnovali vyhledávání falešných akreditací, které mají určité napojení na české prostředí, ačkoliv všechny navenek vypadají, že působí mezinárodně a operují v zahraničí.

Jednoduchý přehled

Tento průzkum slouží jako místo, kde si mohou potenciální MBA studenti, vzdělávací instituce i široká veřejnost falešné akreditace jednoduše prohlédnout a případně také porovnat s těmi, které některé školy uvádějí. Upozorňujeme však, že rozhodně nejde o úplný výčet a neexistujících akreditací s největší pravděpodobností existuje mnohem víc. V dalším průzkumu jsme pro vás připravili seznam MBA škol v České republice, které mají uvedené falešné akreditace zveřejněné na svých webech jako garanci odbnornosti.

V jednotlivých profilech každé instituce vysvětlujeme, co vedlo k tomu, že byla vyhodnocena jako falešná. Kromě specifik pro každou z nich upozorňujeme, že je spojují společné absentující prvky - ty shrnujeme v přehledu na pravé straně úvodu. 

 • Stanovisko AMBA

  Se seznamem všech 13 institucí uvedených v průzkumu jsme oslovili největší globální asociaci MBA škol (Association of MBAs) s dotazem, zda zná alespoň některé z nich. „Nikdy jsme neslyšeli o žádné z organizací, které jste v seznamu uvedli,“ napsala v e-mailové odpovědi akreditační komise AMBA.

 • Neexistující sídla

  Řada těchto organizací neuvádí adresu, kde sídlí. I v případě, že ji instituce uvede, ani v jednom případě nebylo možné doložit, že se na adrese podobná organizace skutečně nachází. Místo toho je na místě třeba kancelář šerifa nebo nizozemské ministerstvo obrany.

 • Seznam škol

  Na stránkách všech níže uvedených institucí chybí seznam akreditovaných škol, případně členských institucí. Takový seznam organizace nebyly schopny poskytnout ani po přímém zažádání prostřednictvím e-mailu (10 institucí neodepsalo vůbec).

 • Zmínky na internetu

  O žádné z těchto akreditací neexistuje na internetu jiná zmínka, než ta, která pochází z jejich vlastních stránek, případně jedné až dvou škol z českého prostředí. Zdaleka to nekoresponduje s tvrzeními škol, dle kterých mají jednotlivé organizace stovky akreditovaných škol po celém světě.

 • Obchodní rejstříky

  Asociace MBA prověřila obchodní rejstříky států, ve kterých jednotlivé instituce uvádějí svá sídla (pokud je uvádějí). Ani v jednom případě nebylo možné v nich tyto organizace dohledat. Organizace navíc neuvádějí IČO ani jiný podobný identifikační údaj.

 • Další otazníky

  O tom, že organizace níže jsou s největší pravděpodobností falešné, vypovídá také fakt, že jejich weby byly založeny nejdříve v roce 2020. Na stránkách přitom píšou často o mnohaleté tradici. Některé instituce uvádějí na stránkách loga jiných škol (např. TUM, MIT), které uvedly, že se s nimi nikdy nesetkaly. Navíc byly vytvořeny přes služby nabízející založení webu na dálku bez zveřejnění země vzniku.

ACAHE

American Council for the Accreditation of Higher Education

ACAHE (česky údajně Americká rada pro akreditaci vyššího vzdělávání) o sobě v úvodu svých stránek tvrdí, že je "nezávislým vládou schváleným akreditačním orgánem, který akredituje vzdělávací instituce v USA, a také v celém světě". V sekci "o nás" rada argumentuje tím, že je uznána americkým ministerstvem školství a britským vládním orgánem, který má na starost vydávání víz a imigraci. Nikde však není odkaz, reference nebo jiným způsobem k dispozici, oficiální dokument, který by tyto skutečnosti potvrzoval. 

Na webu obecně chybí jakékoli konkrétní informace, které by zvyšovaly důvěryhodnost organizace - chybí podrobnosti k akreditačnímu procesu, na stránkách nejsou dostupné požadavky k akreditaci, zároveň chybí také seznam akreditovaných institucí.

Na naše oslovení e-mailem ACAHE vůbec neodpověděla.

Instituce je nedohledatelná v americkém obchodním rejstříku. Žádné jiné záznamy o ní mimo vlastní stránky a několik škol, které ji uvádějí, neexistují. Nicméně, v americkém obchodním rejstříku se nachází skutečně oficiální instituce s velmi podobným názvem - ACHEA (American Council of Higher Education and Accreditation). Vzhledem k prakticky totožnému názvu je snadné si tuto skutečnou organizaci zaměnit s tou, která je podle našeho zjištění falešná. Buďte proto při kontrole akreditací škol skutečně obezřetní.

Adresa: 151 N 20th Ave Hollywood, Florida

Sídlo instituce se nepodařilo ověřit.

Instituce v patičce uvádí rok 2014, zajímavé ale je, že její stránky vznikly až v dubnu 2021.

https://www.acahe.org/

ACAHE adresa
ACAHE logo

BOSAC

British Online Schools Accreditation Council

"Věříme, že akademická kvalita profesního vzdělávání by měla být měřitelná podle vzdělávacích výsledků instituce," uvádí kostrbatou angličtinou v úvodu svých stránek "Britská akreditační rada online škol" - BOSAC. 

V patičce webu jeho strůjci zapomněli vymazat Dolor Ipsum, tedy univerzální latinský text, který se dává do webových šablon pro ilustraci finálního vzhledu. V patičce je zároveň uveden rok 2017, web byl ale založen až v červnu 2022. 

Uváděné informace jsou velmi stručné a obecné, dozvíte se cenu "členství", dále se ale hovoří o "akreditaci", v sekci "Staňte se členem" chybí způsob, jakým instituci kontaktovat. V patičce webu uvádí obecný e-mail, na který jsme se pokusili napsat - vzápětí se nám ale vrátil s tím, že uváděný e-mail vůbec neexistuje.

Na stránkách chybí také adresa sídla a není asi žádným překvapením, že v britském obchodním rejstříku tato organizace vůbec neexistuje.

Adresa: neuvedena

http://bosac.uk/

bosac

CRBME

Council for Responsible Business and Management

Rada pro zodpovědné profesní a manažerské vzdělávání (CRBME) se prezentuje jako "globální hnutí, které přetváří profesní vzdělávání". Ve svých hodnotách zmiňuje, že jejími členy je více než 330 univerzit ve více než 95 zemích světa s celkem více než 8 500 absolventy. Je tedy pozoruhodné, že o organizaci mimo její stránky prakticky na internetu neexistuje jiná zmínka o jejím působení, stejně tak že je zcela nedohledatelná v britském firemním rejstříku.

Její sídlo není označeno jediným logem této "rady", na internetu neexistuje žádná reference o jejím působení. Její stránky vznikly v dubnu 2021 a jediný kontakt, který je na stránkách k dispozici, je na generickou e-mailovou adresu contact@crbme.org. 

Na naše oslovení e-mailem instituce nereagovala.

Adresa: 45 Horseferry RdWestminster, London SW1P 2AA

https://www.crbme.org/

CRBME adresa
CRBME logo

EAHE

European Association for Higher Education

EAHE o sobě na svých stránkách tvrdí, že je „evropským sdružením číslo jedna pro akreditaci vysokoškolského vzdělávání.“ Školy, které tvrdí, že touto asociací disponují, pak uvádí, že „asociace slouží jako centrum odborných znalostí, vytváření sítí a zdrojů ve vysokoškolském vzdělávání.“ Jenomže ve skutečnosti ale máme pochybnosti o existenci tohoto akreditačního orgánu.

Na stránkách není uvedena žádná kontaktní osoba, sekce s kontakty odkazuje pouze na obecný e-mail podpory. Ačkoliv instituce byla jediná, od které se nám podařilo dostat odpoveď na náš informativní e-mail, nebyla schopna ani po výměně několika zpráv doložit jakékoli relevantní materiály, které by potvrdily její existenci.

Podle údajů na webu organizace sídlí v Paříži, ve francouzském firemním rejstříku o ní však není ani jedna zmínka. To, zda se podobná organizace na adrese skutečně nachází, se nám ověřit nepodařilo.

Web byl registrován v dubnu 2021. Jako "evropské sdružení číslo jedna" je navíc podezřelé, že o ní neexistuje žádná zmínka, která by potvrdila její existenci. Opět chybí seznam akreditovaných institucí, který instituce neposkytla ani po opakovaných e-mailových výzvách, zároveň také není možné dohledat podrobné podmínky pro udělení členství či akreditace.

Organizace navíc odmítla sdělit, na základě jaké legislativy může udělovat akreditace ani zda byla ověřena jiným orgánem státní správy.

Vznik webu: 14. 4. 2021

Adresa: 143 Rue de la Roquette, 75011 Paris

https://www.eahe.eu/

WVv9UZS
logo-blue

EAMBA

European Association of MBA

Evropská asociace MBA se od ostatních liší tím, že na svém webu uvádí také žebříček světových MBA programů, ve kterém zařazuje více než dvě stovky institucí. Popis průzkumu je však velmi stručný, vůbec neuvádí posuzovaná kritéria, způsob hodnocení, žádné relevantní detaily, jde o pouhý výčet škol (formátování názvu i formát hodnocení jsou stejné, jako dělá ve svém výročním hodnocení MBA programů agentura Bloomberg) s celkovým skóre do stovky.

Web organizace vznikl později, na konci prosince 2021 a zajímavé na ní je uváděná adresa. Na té totiž sídlí ve skutečnost nizozemské ministerstvo obrany v Haagu. S dotazem, zda podobná organizace skutečně sídlí ve stejné budově jako ministerstvo obrany Nizozemska, jsme se obrátili přímo na daný resort - ten nám však kvůli legislativním důvodům tuto informaci nemohl vyvrátit ani potvrdit.

Ověřili jsme také původ textů, kterými se na svých stránkách instituce prezentuje. V tomto případě vyšlo najevo, že některé úváděné texty, nejsou originální. Například sekce "Akreditace" pouze parafrázuje sekci "Who we are" ze skutečné organizace IACBE - zanechává celé úseky v původní podobě.

Instituce opět neuvádí podmínky certifikace, průběh ani relevantní kontakty. Ve svém "průzkumu" tvrdí, že detaily sdělí po kontaktování skrz e-mail, na naše zprávy zaslané v průběhu 2 měsíců ale nepřišla žádná reakce.

Vznik webu: 28. 12. 2021

Adresa: 32 Kalvermarkt, 2511 CB Haag, Netherlands

https://www.eamba.org/

adresa
EAMBA-LOGO

EACBE

Europe Accreditation Council for Business Education

Evropská akreditační rada pro profesní studia (EACBE) je jedna z organizací, na které Asociace MBA upozorňuje, která na svých stránkách neuvádí ani žádný kontakt na sebe. Jediný způsob, který nabízí, je kontaktní formulář, na který ale nikdo nereaguje.

Důležité je upozornit na to, že údajná instituce na svém webu uvádí loga několika světových škol, konkrétně v sekci "akreditace" - implikuje tak, že jde o instituce, které EACBE "akreditovala". Jde např. o univerzitu v Oslu, Sorbonně nebo Cambridge. Asociace MBA uvedené univerzity zkontaktovala s dotazem, zda akreditace nebo jiná forma spolupráce s EACBE skutečně probíhá. 

Technická univerzita v Mnichově (TUM -Technische Universität München) uvedla, že o podobné organizaci slyší poprvé. "Děkujeme za upozornění na tuto pochybnou asociaci. Nikdo z mých kolegů o EACBE nevěděl, vaše podezření (že je instituce falešná) tak nejspíš jsou pravdivá," uvedl tiskový mluvčí univerzity v e-mailu.

Dále se řada textů na stránkách EACBE zcela shoduje s texty, které uvádějí jiné instituce, které operují v oboru profesního vzdělávání. Příkladem může být např. celý popis této pochybné akreditace, který se slovo od slova shoduje s popisem akreditace IADL, který na svých stránkách uvádí prestižní Bircham International University.

Organizaci mimo to chybí stejné informace, které absentují i na stránkách ostatních institucí v tomto průzkumu - kromě chybějícího kontaktu jde také o proces a způsob akreditace nebo její podmínky. Sídlo se údajně kdesi v Nizozemsku, v otevřených zdrojích však neexistuje jediná zmínka o tom, že by na něm skutečně taková organizace sídlila. V nizozemských firemních rejstřících společnost vedena není.

Vznik webu: 17. 10. 2020

Adresa: Johan Huizingalaan 400, Amsterdam, 1066 JS, Netherlands

https://www.eacbe.com/

EACBE adresa
EACBE logo

EAOBS

European Association for On-line Business Studies

Stránky Evropské asociace pro on-line byznysová studia jsou z našeho seznamu nejrpopracovanější - nabízejí možnost ověření certifikátu, stránky se jeví poměrně aktuální a nabízejí i stručné podmínky pro udělení akreditace. Při pozornějším čtení však začnou vynikat detaily - jako třeba zaměňování akreditace a členství, velmi mlhavý a neurčitý proces akreditace nebo chybějící adresa sídla a údajů o instituci.

EAOBS tvrdí, že akredituje "více než 166 institucí", nikde však nenabízí kompletní seznam, pouze několik nicneříkajících log. Pokud se pokusíte uvedené "školy" dohledat, nic nenajdete - instituce s těmito logy, až na jednu jedinou, neexistují. 

Organizace na svém webu také uveřejňuje reference, podle kterých má 394 hodnocení a dává k dispozici dva komentáře z vedení několika údajně akreditovaných škol. Nikde však není možnost hodnocení udělit, na jiných portálech jako třeba Google Reviews nejenže hodnocení není žádné, schází v nich také celá tato instituce. Navíc lidé, kteří podle EAOBS komentáře zanechali, pravděpodobně neexistují - jsou uváděni jako ředitelka respektive děkan škol, které nelze dohledat.

O instituci se nezmiňují žádné obchodní rejstříky, odkazy na sociální sítě z jejího webu nevedou vůbec nikam, pravděpodobně totiž ani žádné neexistují.   

Vznik webu: 22. 4. 2021

Adresa: neuvedena 

https://asociacemba.cz/admin/pages/​https://eaobs.eu/https://eaobs.eu/

EAOBS logo

IABSP

International Association for Business Schools and Programs

Mezinárodní asociace pro obchodní školy a programy (IABSP) uvádí, že "oceňuje instituce pro vyšší vzdělávání za výkon, integritu a kvalitu". Podle svých slov je IABSP uznávaným akreditačním orgánem v USA, Evropě a Asii. Instituce však neuvádí ani adresu svého sídla, tudíž ji není možné dohledat v mezinárodních firemních rejstřících.

Instituce má na webu dále texty, které opět nejsou původní. Celá část, která se týká členství, je převzata doslovně ze stránek INQAAHE včetně údajné ceny, kterou organizace uvádí. 

V sekci o své historii tvrdí, že jde o organizaci, která byla založena už v roce 1927 a dále, že je uznávána americkým ministerstvem školství jako oficiální orgán pro akreditování studijních programů. Nejenže se toto tvrzení kryje s tím, že jde o "nevládní" mezinárodní organizaci, zároveň je ale nutno dodat, že americké úřady se o této asociaci nikde nezmiňují. Ve skutečnosti o ní neexistuje v otevřených zdrojích žádná nezávislá zmínka.

Asociace na svých stránkách měla uveřejněna loga škol podobně jako třeba EACBE. Asociace MBA školy kontaktovala, včetně třeba kanadského MIT, které odepsalo: "S touto organizací nemáme žádný kontakt ani zkušenost. Budeme požadovat, aby ze svých stránek odebrali logo a jméno MIT." V době dokončení průzkumu již sekce s logy škol byla smazána.

Vznik webu: 17. 10. 2020

Adresa: neuvedena

htps://www.iabsp.org/

IABSP logo

IAFSE

International Association of Forensic Sciences and Education

IAFSE, česky Mezinárodní asociace forenzních věd a vzdělávání, v úvodu svých stránek uvádí, že je největší forenzní asociací na světě. Jako své hodnoty uvádí objektivitu, transparentnost, etičnost a čest. Ani tato organizace však není skutečná.

Na svých stránkách uvádí dokonce úřední hodiny, které mají být 7 dní v týdnu v údajné kanceláři v americkém New Jersey - nepřekvapivě však nebylo možné tuto informaci potvrdit jakýmkoliv nezávislým výstupem. Instituci není možné dohledat v obchodním rejstříku, na náš kontakt e-mailem nepřišla žádná reakce. Žádné jiné zmínky o instituci prakticky neexistují, 

Patička webu navíc uvádí rok 2012, vytvořen byl přitom v dubnu 2021.

Vznik webu: 17. 10. 2020

Adresa: 103 Ferncliff Rd, Bloomfield, NJ 07003

https://www.iafse.org/

IAFSE adresa
IAFSE logo

IAHEA

International Association for Higher Education & Accreditation

Na adrese, kterou Mezinárodní asociace pro vyšší vzdělávání a akreditaci (IAHEA) uvádí honosně, jako své oficiální sídlo, se podle Street View nachází pouze příjezdová cesta ke garáži se zaparkovaným školním autobusem. To neodpovídá popisu, který sama asociace uvádí na svých stránkách, ve kterém tvrdí, že působí na více než tisícovce škol po celém světě již od roku 1969.

Web je přitom funkční od června 2020 a instituce nefiguruje v žádném firemním rejstříku. Kromě toho se opakují stejné chyby - chybí podrobnosti k akreditačnímu procesu, na stránkách nejsou dostupné požadavky k akreditaci, zároveň chybí také seznam akreditovaných institucí.

IAHEA má na svých stránkách nicméně umístěna loga některých existujících světových univerzit - je mezi nimi třeba univerzita HEC v Montréalu, Kalifornský technologický institut nebo univerzita ve Stanfordu. Význam těchto log na stránkách uvedený není, na školy jsme se ale obrátili s dotazem, zda tuto asociaci znají, jsou v ní nějakém kontaktu nebo vědí o použití jejich log na těchto stránkách.

"Nikdo (z této organizace) nás nikdy nekontaktoval a věříme, že jde o falešnou organizaci," odpověděla v e-mailu marketingová koordinátorka Sarah Lynn Hayward z kanadské Schulich School of Business, jejíž logo na webu IAHEA také figuruje.

Vznik webu: 8. 6. 2020

Adresa: IAHEA Headquarters, 12110 Grandview Road, Grandview, MO 64030

https://www.iahea.com/

IAHEA adresa
IAHEA logo

IAHFE

International Association of Health and Fitness Education

"Mezinárodní nezisková organizace, která je aktivní v odvětví sportovního vzdělávání od roku 1999," má podle webových stránek být organizace IAHFE (tedy Mezinárodní asociace pro vzdělávání v oboru zdraví a fitness). Její web ale vznikl v červnu roku 2020, na e-maily neodpovídá a na udávané adrese se nachází kancelář šerifa okrsku Fayette v americké Georgii.

Texty na stránkách této asociace se objevují například totožné na stránkách skutečné organizace IAFS, která se sportovním certifikacím věnuje, nebo Britské akreditační rady. 

Potvrzuje se tak také fakt, že falešné akreditační orgány v tomto průzkumu využívají velmi podobné zkratky jako ty, které skutečně existují. Pro běžného uchazeče o studium je pak velmi snadné přehlédnout třeba chybějící písmeno a organizace si zaměnit.

Vznik webu: 6. 6. 2020

Adresa: 155 Johnson Ave, Fayetteville, GA 30214

https://www.iahfe.com/

IAHFE adresa
IAHFE logo

IASBE

International Accreditation Service of Business Education

Tato fiktivní akreditační organizace nemá pravděpodobně ani webové stránky a nelze k ní dohledat žádné informace. Jediný web, který se Asociaci MBA podařilo dohledat, je neaktivní a nezobrazuje ani stejné logo, jako tato organizace, která se prezentuje jako Mezinárodní akreditační služba profesního vzdělávání.

Právě logo IASBE je zajímavé, protože v něm figuruje prvek modrého glóbu. Prakticky totožný prvek přitom figuruje v logu skutečné prestižní akreditace pro profesní vzdělávání EUABS. Ještě víc se tak zvyšuje riziko, že uchazeč si může tuto akreditaci zaměnit právě s falešnou IASBE, pokud se s ní setká.

Adresa neuvedena

Logo EUABS:

logo-new-small (1)
IASBE logo

AAHEA

American Association of Higher Education

Tato falešná organizace na svých stránkách uvádí dlouhou historii, dokonce o sobě tvrdí, že je nejstarší americkou vzdělávací akreditací a odkazuje se na akreditaci státem Florida.

Ve skutečnosti je ve státě AAHEA zřejmě pouze registrovaná v obchodním rejstříku, samotná organizace ale není akreditovaná ani Radou pro akreditaci vyššího vzdělávání v USA (CHEA – Council for Higher Education Accreditation), ani americkým ministerstvem školství. To znamená, že není oficiálně oprávněna k udílení akreditací podle amerických standardů.

Organizace se sice tváří, že akreditaci CHEA má, na stránkách, kde se na ni odkazuje, ale není nic, co by ji potvrzovalo.

AAHEA v podobě, jakou ji známe, se do podvědomí dostala v roce 2006. V tomto roce skončila provoz kvalitní a ověřená Americká asociace pro vyšší vzdělávání s velmi podobnou zkratkou – AAHE. Dnešní AAHEA na svém webu o akreditaci často referuje jako o akreditaci „AAHE“ – ta ale dnes oficiálně již neexistuje. Jde tak o způsob, jak zmást školy i uchazeče.

Společnost navíc ve své radě a předsednictvu uvádí jména, která jsou historicky provázána s dalšími nedůvěryhodnými akreditačními organizacemi v USA. Případně jde o instituce, které těmito organizacemi byly v minulosti akreditovány.

Adresa: 12110 Grandview Rd, Grandview, MO 64030, USA

https://www.aahea.org/

AAHEA sídlo
logo AAHEA

IAABEP

International Accreditation Association for Business Education Programs

Tato akreditační organizace by podle svých slov měla podporovat instituce vyššího a navazujícího vzdělávání ve vytváření výjimečných a inovativních programů. Její aktivity v tomto odvětví jsou však prakticky nedohledatelné.

Podobně jako u ostatních akreditací v tomto seznamu, ani v případě IAABEP nebylo možné dohledat ostatní školy, které by jí disponovaly. Seznam akreditovaných institucí webové stránky neuvádí. Organizace neinformuje ani o svojí historii, stejně tak chybí jakýkoli důvěryhodný kontaktní údaj.

Na svých stránkách kromě obecného e-mailu sice uvádí několik telefonních čísel, a to pro údajné pobočky v Londýně a Tokyu, avšak uváděné předvolby neexistují, případně neodpovídají danému státu. 

Dynamicky se také mění i počty a místa uváděných poboček - na stránkách se odkazuje na adresu v Seattlu, kde ale sídlí čtyřhvězdičkový Fairmon Olympic Hotel. Internetové vyhledávače vás zase odkážou na anglické městečko Burnley, kde se ale také nic podobného nenachází. Dohledat není možné ani údajné pobočky v Tokyu a Londýně.

Na stránkách naleznete také reference klientů. Při zpětném vyhledávání jejich profilových fotek je však možné zjistit, že jde o fotografie z fotobanky a smyšlená jména. Tato akreditace tak byla vyhodnocena jako jednoznačně falešná.

Adresa: 411 University St, Seattle

https://www.iaabep.org/

Picture1


iaabep

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.