Jaké jsou výhody studia MBA na Cardiff Academy

Cardiff Academy vychází ze zkušeností prestižních zahraničních univerzit a navazuje na moderní formu vzdělávání. Díky úzké spolupráci s množstvím škol, univerzit a vzdělávacích institucí nabízí moderní a vysoce efektivní formu vzdělávání, které v dnešní době zaznamenává dynamický vývoj. V tomto rozhovoru jsme vyzpovídali Studijní referentku Marii Šmýrovou, která je nedílnou součástí týmu Cardiff Academy.


Jaké jsou výhody studia MBA právě na vaší škole?
Na Cardiff Academy si mohou uchazeči o MBA vybírat hned z několika programů, které jsou zcela online, a proto mohou studovat odkudkoliv a dle jejich časových preferencí. MBA program je navíc uzpůsoben studentům individuálně. Vedle povinných předmětů mají na výběr z několika volitelných modulů, které rozšiřují studentovy obzory i v dalších manažerských disciplínách. Výstupem povinných předmětů jsou postupové práce, které prohlubují nabyté znalosti z praxe. Hodnotí je naši lektoři, se kterými lze průběžně komunikovat skrze studentskou sekci. Výstupem volitelných modulů jsou testy, které jsou dvojího druhu – vědomostní a osobnostní. Zaměřujeme se především na průběžné hodnocení studenta, a to ze stránky znalostní, tak dovednostní. 

 
Jak hodnotíte vývoj výuky s ohledem na způsob jakým se vyvíjí trendy trhu práce? 
Cardiff Academy prosazuje svým pojetím výuky jednoznačně online výuku. Reagujeme tak na postcovidovou dobu, která prohloubila dlouhodobý trend online komunikace, včetně online vzdělávaní, které přináší mnoho výhod jako např. snadnější dostupnost vzdělávání, rychlá a efektivní komunikace, individuálně nastavené tempo studia, menší finanční náklady apod.


Kdo je typickým studentem MBA na vaší škole? 
Našimi studenty jsou většinou časově vytížení manažeři, kteří upřednostňují větší svobodu ve studiu, individuální přístup, nesvazující deadliny během roku a okamžitý přístup do studentské sekce, kde snadno a rychle najdou na jednom místě vše potřebné ke splnění všech studijních podmínek a dosažení studijních a pracovních úspěchů. Na druhou stranu máme mnoho mladých studentů, čerstvých vysokoškoláků, kteří si chtějí daný obor přiblížit více prakticky.

 
Jak ovlivňuje studium MBA uplatnění studentů na trhu práce?
Vzhledem k tomu, že je MBA prakticky zaměřené studium, klade se důraz na nabytí soft, hard i právních dovedností, které jsou pro úspěšného manažera nezbytné. Podmínky, které jsou kladeny na trhu práce se mění. Už není tolik důležité vysokoškolské vzdělání, ale praxe, kterou musí mít člověk za sebou. MBA studium Vás provede těmito požadavky a naučí je vás uplatňovat v práci.

 
Co nabízíte za výhody a benefity nad rámec studia?
Naši studenti mají kromě přístupu do naší studentské sekce spoustu materiálů, z nichž si mohou vybírat a dále s nimi pracovat. Mezi ně patří např. i online knihovna, kde najdou nespočet publikací, které mohou využívat jak pro studijní, tak osobní účely. Máme taktéž několik partnerů, s kterými spolupracujeme, a kteří nabízí našim studentům zvýhodněné nabídky na jejich produkty. Uvědomujeme si, že studium může být finančně náročnější, proto také nabízíme mnoho stipendií, jež mohou uplatnit hned, jakmile na něj prokážou nárok.


Rozhovor vzniknul ve spolupráci s Marií Šmýrovou, studijní koordinátorkou pro Cardiff Academy.

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.