Co nabízí studium na ESBM

European School of Business & Management SE je držitelem prestižních mezinárodních akreditací od renomovaných zahraničních asociací a získal několik ocenění za vysokou úroveň poskytovaného vzdělávání. Je rovněž členem Asociace MBA a patří tak mezi ověřené akreditované instituce poskytující spolehlivé profesní vzdělání v programech MBA, DBA, BBA, LLM a MSc v České republice.
Co byste měli vědět než se pro studium na této škole rozhodnete?

Oxfordský systém výuky

Institut vychází z letitých zkušeností prestižních zahraničních univerzit a Oxfordského systému výuky, který má kořeny v britském vysokoškolském systému. Oxfordský model studia je v porovnání s kontinentálním modelem zaměřen převážně na rozvoj logických schopností a dovedností studenta a jejich demonstraci v reálném životě a praxi. Studenti si tak blíže osvojí různé studijní, komunikační a praktické dovednosti, které  mohou využít při budování své osobní i profesní dráhy.

Studium lze zahájit kdykoliv

Studium na European School of Business & Management SE můžete zahájit kdykoliv v průběhu celého roku. Výuka probíhá v českém jazyce a celé studium trvá 1 rok. Nad rámec výuky se mohou studenti účastnit bonusových workshopů a odborných seminářů,  které  škola pořádá.

Přijetí do MBA programu

Podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň na bakalářském stupni nebo dokončené postgraduální studium v programu BBA či BSc. V případě absence vysokoškolského vzdělání je nutné doložit manažerskou praxi spolu s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou. Ke studiu jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek nebo vstupních pohovorů.

Průběh výuky

Výuka probíhá online formou v kombinaci s interaktivními semináři. Po přihlášení ke studiu získáte přístup do e-learningového systému, neboli studentské sekce. Tato vzdělávací platforma nabízí studentům veškeré studijní materiály, potřebné informace a přístup k literatuře na jednom místě. Slouží také jako komunikační nástroj s lektory i studijním oddělením školy.
Prezenční část studia MBA probíhá vždy o víkendu a tvoří ji 4 celodenní semináře. Celé studium se skládá se ze 3 vzdělávacích bloků (základní, specializovaný a volitelný), které jsou dále rozčleněny na 10 studijních modulů. Výstupem studijních modulů jsou seminární práce nebo případové studie. Studium je ukončeno vypracováním a obhájením závěrečné práce. Po úspěšném obhájení získá absolvent/absolventka titul MBA.

Možnost sestavit si výukový program

Studenti mají možnost sestavit si výukový program z nabízených předmětů tak, aby vyhovoval veškerým požadavkům na specializaci studia a byl v souladu s profesním zaměřením, popřípadě osobními zájmy studenta.

Studium MBA na zkoušku

Pokud si nejste jistí, zda je studium MBA pro vás vhodné, nabízí European School of Business & Management SE možnost nejprve si studium nezávazně vyzkoušet. Po dobu jednoho měsíce můžete absolvovat v rámci základního bloku buď 2 studijní moduly (Management, Strategický management), nebo 3 moduly (Finanční řízení, Marketing a Public Relations, Řízení lidských zdrojů).

Profesionální tým lektorů

ESBM svým studentům poskytuje možnost konzultace otázek a záležitostí z praxe s profesionálním týmem lektorů jakoukoliv preferovanou formou (online, telefonicky či osobně). Kdykoliv se tak studenti mohou obrátit na zkušeného odborníka, který jim bude plně k dispozici.


Pokud se o studiu na European School of Business & Management SE chcete dozvědět více, navštivte webové stránky školy, nebo neváhejte kontaktovat Studijní oddělení.

Zdroj: https://www.esbm.cz ve spolupráci s Ing. Kateřinou Hrstkovou, manažerkou vzdělávání pro ESBM.

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.