Zkušenosti a moderní výuku nabízí Business Institut EDU

Business Institut EDU a.s. se řadí mezi jednu z nejdéle fungujících manažerských škol v České republice a zároveň i mezi  nejprestižnější. Specializuje se na profesní vzdělávací programy MBA (Master of Business Administration), BBA (Bachelor of Business Administration), LLM (Master of Laws) a DBA (Doctor of Business Administration). Podívejme se na to, čím se studium na této škole liší od ostatních institucí a proč studovat právě tady.

Jedna z nejdéle fungujících institucí

Business Institut EDU a.s. vznikl již v roce 2009. S ohledem na dlouhodobé zkušenosti profesionálního týmu lektorů, tak nabízí koncept studia, jenž promítá teoretické problémy přímo do praxe a jde ruku v ruce s moderním přístupem k výuce. Škola za dobu své existence motivovala a kariérně posunula více než 1800 absolventů.

Odlišný přístup ke vzdělávání

Manažerské vzdělávání probíhá moderní kombinovanou, nebo 100 % online formou, která promítá teoretické poznatky do manažerské praxe. Důraz je kladen na zkušenosti, znalosti, inspiraci a vzájemné partnerství. Časově flexibilní studium představuje prakticky zaměřené vzdělání pro střední a vyšší management, specialisty, podnikatele i vedoucí zaměstnance veřejné správy a další zájemce, kteří chtějí rozšířit své znalosti a dosáhnout osobního nebo kariérního úspěchu.

Průběh výuky

Na Business Institut EDU si můžete vybrat z 19 studijních programů v kombinované formě a 18 v on-line formě. Výuka jednotlivých profesně vzdělávacích programů MBA probíhá v českém jazyce.

  • Kombinované studium MBA zahrnuje 11 lektorských setkání (interaktivní přednášky v rozsahu 3 x 60 minut) a e-learning.
  • Online studium MBA obsahuje 11 video přednášek a studijní materiály.


Business Institut využívá vlastní e-learningový systém - Studentskou sekci, kde student nalezne veškeré studijní materiály, informace o studiu, harmonogram studia a další podklady. Tento systém slouží také jako nástroj pro komunikaci s lektory a studijním oddělením.
Studium je ukončeno vypracováním a obhájením závěrečné práce. Po úspěšném obhájení získá absolvent/ absolventka titul MBA.
Studenti mohou navíc zdarma navštěvovat networkingová setkání, tematické přednášky a workshopy vedené zajímavými osobnostmi.

Špičkový tým lektorů

V současnosti spolupracuje Business Institut s více než 150 lektory z různých profesních oblastí. Studentům přednášejí ti nejlepší ze svých oborů, kteří mají za cíl předávat aktuální know-how a prakticky využitelné poznatky. Každý student může nad rámec svého studia navštěvovat i lektorská setkání z jiných programů. Studenti tak mají možnost získat aktuální informace i z jiného oboru, než který si zvolili ke studiu.

Zdroj: https://www.businessinstitut.cz/ ve spolupráci s MgA. et Mgr. Martinou Letochovou, studijní koordinátorkou pro Business Institut EDU a.s..


Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.