Panevropská univerzita, a.s.

O nás

Panevropská univerzita vznikla transformací dvou vysokých škol s dvacetiletou tradicí a desítkami tisíc absolventů. Jedná se o Vysokou školu obchodní (VŠO) a Vysokou škola podnikání a práva (VŠPP), které působí v rámci Panevropské univerzity jako samostatné fakulty. Fakulta Vysoká škola podnikání a práva nabízí bakalářské studium v oborech: Podnikání, Informatika, Právo a Marketingové komunikace. Součástí výuky jsou také navazující magisterské studijní programy Podnikání s titulem Ing., Soukromoprávní studia s titulem Mgr. a Marketingové komunikace s titulem Mgr.. Všechny nabízené studijní programy jsou unikátním způsobem kombinovány pro aktuální potřeby současného konkurenčního trhu. Škola se zaměřuje na kompetenční vzdělávání, kdy cílem je praktická využitelnost získaných znalostí a dovedností, záměrem pak nulová nezaměstnanost absolventů. Fakulta Vysoká škola podnikání a práva nabízí také komplexní program celoživotního vzdělávání. Studovat je možné na výukových pracovištích v Praze, Ostravě a Brně.

STUDIJNÍ PROGRAMY (2)
LLM - Právo v manažerské praxi
Kombinovaná forma
MBA pro manažery a podnikatele
Kombinovaná forma

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.