4 základní metody vzdělávání manažerů

Od manažerů se očekává, že budou zvládat náročné výzvy a úkoly, přičemž při vedení lidí jsou na ně kladeny neméně vysoké nároky. A jak se s takovou rolí popasovat? Klíčem je manažerské vzdělávání a chuť nepřestat na sobě pracovat! Pojďme se dozvědět něco více o nejzákladnějších metodách vzdělávání manažerů.

 
KOUČOVÁNÍ A MENTORING
Koučování je metoda rozvoje, která se zaměřuje na pochopení osobnosti jedince skrz pokládané otázky kouče. Kouč se snaží najít řešení na jeho pracovní či osobní nejen problémové situace. Pokud do techniky koučování pronikne manažer, může zvyšovat potenciál svých podřízených, efektivněji jim předávat odpovědnosti či zvyšovat jejich dlouhodobou spokojenost.

V případě mentoringu mentor předává zkušenosti a znalosti menteemu, který se díky mentorovi snaží zorientovat v určité oblasti či tématu. V manažerské praxi je pak mentorovanému poskytována během mentoringu podpora, asistence a vedení za účelem profesního vzestupu a úspěšnosti.


METODA 360° ZPĚTNÉ VAZBY
Je založena na komplexním hodnocení „ze všech možných stran“ – od svého nadřízeného, od kolegů, spolupracovníků, podřízených a zákazníků, hodnotí se i manažer sám. Informace od okruhu lidí, s nimiž spolupracuje, je to nejcennější, co mu mohou dát. Vyjádří názor, na podstatné aspekty jeho manažerské práce, na jeho chování. Na základě této metody pak hodnocený získá komplexní pohled na svou osobu a manažer může zjistit, jak si na tom stojí ve schopnostech vést tým, jednat s lidmi či dovádět úkoly ke zdárnému konci. V ideálním případě se pak hodnocený manažer snaží aplikovat metodu 360°nejen u sebe, ale i u ostatních členů jeho týmu.

 
KURZY SOFT SKILLS
Pokud mluvíme o vzdělávání manažerů, neměli bychom opomenout kurzy zaměřené na rozvoj měkkých dovedností neboli soft skills, které se v posledních letech stávají opravdovou strategickou prioritou rozvoje manažerů. Dnes už nestačí pouze odborné znalosti, tato doba si žádá schopnost vedení lidí, time managementu či zvládání stress managementu. Díky efektivnímu time managementu se manažer naučí soustředit na uspořádání, plánování, koordinaci a prioritizaci úkolů. Time management totiž pomáhá získat kontrolu nad časem, který nejen člověk ale i organizace může využít na určité aktivity a procesy efektivně. Ruku v ruce s time managementem jde právě management stresu, díky němuž můžeme předcházet stresovým situacím a konfliktům na pracovišti.

STUDIUM MBA
Studium MBA (Master of Business Administration) představuje formu celoživotního vzdělávání. Studijní programy MBA jsou určeny zejména manažerům střední i vrcholové úrovně a všem zástupcům soukromé, státní i neziskové sféry. Zaměřuje se na získání nových znalostí a dovedností, jež absolventi využijí především ve své praxi. Titul MBA svým držitelům poskytuje mnoho výhod pro další uplatnění na profesní dráze. 


K výběru vhodného studijního programu vám poslouží náš Filtr MBA škol, který naleznete ZDE.


Zdroj článku: https://www.mkpsychology.cz/2416/manazerske-vzdelavani-jak-na-to/

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.