Benefity studia na Business Institut EDU

Business Institut patří od roku 2009 mezi prověřené a prestižní manažerské školy v České republice. Jeho prioritou je moderní studium, kvalita lektorského týmu, časová flexibilita a prakticky zaměřená výuka. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem profesionálního týmu lektorů, nabízí Business Institut koncept studia, jenž promítá teoretické poznatky do praxe. V tomto rozhovoru jsme se zeptali studijní referentky Karolíny Grofové na výhody a benefity studia na Business Institut EDU.


Jaké jsou výhody studia MBA právě na vaší škole?

Business Institut je jednou z nejdéle působících škol zaměřujících se na manažerské vzdělávání v ČR. Na trhu působíme více než 14 let a máme přes 2000 absolventů. Jsme akreditováni předními zahraničními asociacemi, které dohlížejí na kvalitu a úroveň poskytovaného vzdělání (např. ASIC, EUABS, IADL). Studenti si u nás mohou vybrat z kombinované či online formy studia, obě formy jim umožňují velkou flexibilitu a tedy je možné studovat i při náročném pracovním vytížení.


Jak hodnotíte vývoj výuky s ohledem na způsob jakým se vyvíjí trendy trhu práce? 

Naše škola nabízí již 4 roky možnost studia zcela online formou. Studenti tak mohou začít studovat kdykoliv během roku a všechny materiály mají přístupné skrze náš systém, tudíž nemusí do školy docházet a vše mohou s lektory i studijním oddělením řešit online.

Snažíme se stále otevírat nové online programy, které by reagovaly na aktuální trendy, zároveň se také soustředíme na aktuálnost již nabízených programů, které pravidelně revidujeme. Díky naší Studentské sekci mají studenti přístup ke všem potřebným materiálům včetně natočených video-přednášek s předními odborníky ve svém oboru. Přesun do online prostředí přináší našim studentům zejména flexibilitu a možnost studovat odkudkoliv.


Kdo je typickým studentem MBA na vaší škole? 

Business Institut nabízí manažerské vzdělávací programy na úrovni BBA (Bachelor of Business Administration), MBA (Master of Business Administration), LLM (Master of Laws) a DBA (Doctor of Business Administration). Studenty BBA programů jsou uchazeči, kteří mají ukončené středoškolské vzdělání a chtějí získat základní manažerské vzdělání, nemají tedy většinou zkušenosti z praxe. Získané vzdělání jim poté dává možnost kariérního postupu nebo může sloužit jako příprava na vyšší stupeň vzdělávacího programu, tedy MBA.

Studenty MBA a LLM programů jsou již lidé z praxe, kteří zastávají manažerské a vedoucí pozice nebo vedou vlastní firmu a chtějí prohloubit a rozšířit své znalosti nad rámec vysokoškolského studia. Znalosti nabyté při studiu jsou zaměřeny především na praktické uplatnění, lektorskou činnost zajišťují odborníci s dlouholetou zkušeností v oboru, kteří studentům předávají své know-how a jsou ochotni se studenty rozebrat manažerské problémy z jejich vlastní profesní praxe.

 
Nejvyšším stupněm manažerského vzdělání je pak DBA, jehož cílem je rozvoj pokročilých manažerských schopností a dovedností s důrazem na efektivní strategická rozhodnutí a hledání nových procesů a inovativních řešení v praxi. Studenti tohoto stupně manažerského vzdělávání musí být absolventy druhého stupně vysokoškolského vzdělání či programu MBA a zároveň musí mít alespoň pětiletou relevantní praxi v daném oboru.

Jak ovlivňuje studium MBA uplatnění studentů na trhu práce?
Díky studiu MBA získají absolventi praktické znalosti ve svém oboru, zvyšuje se tak jejich kvalifikace na trhu práce a tudíž možnost kariérního postupu či atraktivnějšího platového ohodnocení. Nezřídka studentům hradí studium sám zaměstnavatel, jelikož jsou pro něj nově nabité znalosti z manažerské praxe u jeho zaměstnanců velmi přínosné.

 
Co nabízíte za výhody a benefity nad rámec studia?
Nad rámec studia pro studenty pořádáme přednášky s odborníky na zajímavá a aktuální témata. Další výhodou studia u nás je také možnost navštěvovat přednášky z jiných programů, studenti tedy mohou získat vhled i do jiných oborů. Studenti mají také přístup do bohaté online knihovny, která čítá tisíce odborných titulů z různých profesních oblastí. Mohou také čerpat další benefity plynoucí z našich partnerských vztahů, jako například slevu na nákup titulů z nakladatelství Grada Publishing a další.

Rozhovor vzniknul ve spolupráci s Karolínou Grofovou, Bc., studijní koordinátorkou pro Business Institut EDU a.s.

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.