Hlásíte se na vedoucí pozici? Otázky pro manažery

Většina personalistů při výběrovém řízení na vedoucí pracovníky, prověřuje tyto oblasti: schopnost vést a motivovat lidi, řešit obtížnější komunikační situace nebo zaujmout jasná stanoviska. V tomto článku si řekneme, jak získat náskok před ostatními uchazeči a připravit si promyšlené odpovědi na nejčastější manažerské otázky.

CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ PŘI VÝBĚRU LIDÍ DO TÝMU?
Při odpovědi na tuto otázku myslete na to, že manažer zodpovídá nejen za práci podřízených, ale i za spokojenost zaměstnanců a vztahy v týmu. Proto jsou kromě odborných znalostí a dovedností důležité i charakterové vlastnosti lidí a jejich ochota k práci. Úspěšní manažeři se nebojí obklopit se chytřejšími lidmi, než jsou oni sami. Zatímco u doplňování týmu bude pro všechny důležitá odborná, ale i lidská stránka kandidáta, v případě experta, kterého potřebujete jen na vyřešení extrémně náročného projektu, vás bude nejspíš zajímat jen jeho schopnost dovést úkol do cíle.

JAK MOTIVUJETE SVÉ PODŘÍZENÉ?
Přesvědčte personalistu o tom, že patříte k iniciativním a kreativním manažerům se zápalem pro věc a s jasnou vizí, kterou zaměstnanci následují, protože mu věří a ví, že nemluví do větru. Popište, co se vám konkrétně osvědčilo. Pokud máte od svých bývalých zaměstnanců pozitivní zpětnou vazbu, pochlubte se. V životě i na pracovišti se ukazuje, že se vyplatí, když ke každému přistupujete individuálně. 

JAK S NIMI ŘEŠÍTE JEJICH VZÁJEMNÉ SPORY?
Ukažte, že se jim snažíte předcházet nebo je včas utnete, protože si nenecháte narušit pracovní morálku. Řešením konfliktu není je zametat pod koberec nebo před nimi zavírat oči. Představte sami sebe jako mediátora, který dokáže naslouchat oběma stranám, ale zároveň umí rozhodnout, i když to třeba někoho naštve. Zkuste najít příklady úspěšného vyřešení konfliktů. 

JSTE VŮDČÍ TYP? UVEĎTE PŘÍKLAD.
U vedoucího se předpokládá, že musí dirigovat a usměrňovat tým, aby táhl za jeden provaz. Někdo je vyloženě direktivní typ, který vyžaduje od svých podřízených řád, pořádek a dodržování jasných pravidel. Jiný vede tým víc intuitivně. Spíše sleduje, na koho co platí, co koho víc baví a podle toho na ně působí a zadává práci. Mezi nezbytné dovednosti šéfů patří přijímat rozhodnutí v časové tísni a ochota nést za ně zodpovědnost, stejně jako to, že dokáže přiznat svoji chybu. Ukažte, že jste otevřeni konstruktivním nápadům vašich kolegů a že dokážete ustoupit a změnit názor, když se naskytne lepší varianta. Přijmout změnu totiž není známka slabosti, ale toho, že jste schopni pokroku.

JAKÉ VĚCI ZÁSADNĚ NETOLERUJETE A JAK S NIMI NAKLÁDÁTE?
Úkolem každého šéfa je kromě jiného také to, aby eliminoval všechny negativní jevy na pracovišti, které by vedly ke zhoršení pracovní morálky. Nadřízený by měl včas zachytit škodlivé, nezákonné nebo nemorální jednání a dát podřízeným najevo, že takové prohřešky nebude tolerovat. Můžete mluvit o tom, že máte nulovou toleranci ke lžím a podvodům.

MUSEL/A JSTE NĚKDY NĚKOHO PROPUSTIT? POPIŠTE TUTO SITUACI.
Pokud nepropouštíte zaměstnance kvůli snižování stavu, bývá důvodem výpovědi většinou dlouhodobě špatně odváděná práce nebo škodlivé působení na kolektiv. Ukažte, že si nenecháte rozklížit tým a nebojíte se dělat ani tato nepříjemná rozhodnutí, která však dokážete provést profesionálně a zároveň i lidsky. Pokud jste nikoho nepropouštěli, zkuste popsat, jak byste se toho úkolu zhostili.

CO BYSTE UDĚLAL/A V PRVNÍCH DVOU TÝDNECH/MĚSÍCÍCH PO NÁSTUPU DO TÉTO POZICE?
Pozor, abyste nepůsobili jako mistr světa, který všechno šmahem změní a pro jistotu i to zaběhnuté a dobře fungující. Ani krizový manažer nezačne s prvním dnem nástupu vše měnit. Proto mluvte spíš o tom, že první týdny v práci věnujete tomu, abyste poznali, jak firma funguje. Budete se chtít rozkoukat, naslouchat, a především komunikovat s lidmi. Teprve po té, co poznáte pravý stav věcí, můžete navrhovat nějaké změny. Například takové, které povedou k větší efektivitě a lepším výsledkům, což může spočívat třeba i v zajištění více času či pracovníků na obtížnější projekty.

A na konci nesmí chybět výsledek, neboli Result celého snažení. Tedy čeho se podařilo dosáhnout a ideálně tento úspěch vyčíslit: výsledkem bylo 5 nových klientů, účetnictví dvou firem v jednom systému během tří měsíců. Nezapomeňte vždy dostatečně osvětlit svůj podíl na tomto úspěchu. 

Zdroj článku Jobs.cz

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.