Jak může mindfulness a work-life balance zefektivnit práci

Pokud bychom chtěli slovo mindfulness přeložit do češtiny, vystihovala by ho nejlépe všímavost či bdělost vůči přítomnosti. Zaměřit bez posuzování pozornost na přítomný okamžik není v každodenním životě vůbec snadná disciplína. Mindfulness techniky nám mohou pomoci žít v souladu s našimi vnitřními hodnotami, aniž bychom se nechali ovládat obtížnými emocemi či impulzivním chováním.


SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC JE TEN NEJVÍCE EFEKTIVNÍ

Některé firmy nabízí různé formy psychohygieny jako benefity. Jedná se právě o mindfulness, vedené lekce meditací v rámci firemních dnů zdraví nebo možnost využití terapií. To vše přispívá k větší spokojenosti, vyrovnanosti, koncentrovanosti a komunikativnosti zaměstnanců. Mindfulness na pracovišti může pomoci zkvalitnit vztahy mezi kolegy a zlepšit atmosféru v kolektivu.


Před důležitým meetingem nebo prezentací je možné zklidnit svou mysl pomocí krátkého dechového cvičení. Zhluboka se nadechnete nosem na 4 sekundy a vydechnete pusou na 6 sekund. Další trénink pro snížení stresu je založený na pojmenování 3 věcí, které vidíte. Dále pojmenujte 3 zvuky, které slyšíte,  pojmenujte 3 body na těle, kde se něčeho dotýkáte – ať už je to židle, země nebo cokoliv jiného.


WORK-LIFE BALANCE

Pojem work-life balance lze definovat jako rovnováhu mezi pracovním a osobním životem člověka. Řada lidí má však problém takového stavu dosáhnout. Zásadní chybou je, že vnímají práci a ostatní oblasti života (rodinu, trávení volného času apod.) jako něco odděleného. Práci také často před osobním životem upřednostňují. Zjistíte-li, že work-life balance nedosahujete především v pracovní oblasti a ta vám způsobuje nespokojenost, stres a nedostatek času na osobní život, zajděte za šéfem nebo personalistou a promluvte si s ním. Pokud například víte, že si kvůli dojíždění nosíte práci domů, kterou však nechcete odříkat, navrhněte zaměstnavateli kompenzaci ve formě homeoffice jednoho dne v týdnu. Tím ušetříte čas strávený na cestách i finance. 
A v některých případech vám zbyde i volno, které můžete věnovat rodině nebo koníčkům. Rozumný zaměstnavatel by vám měl vyhovět. Některé firmy, zabývající se především marketingem, lidskými zdroji nebo poskytující administrativní služby, dávají flexibilní pracovní době, či částečnému (příp. i úplnému) homeoffice zelenou!


Zaměstnavatelé podporují work-life balance svých zaměstnanců i jinými způsoby:

  • po pracovní době nabízejí možnost cvičení přímo v kancelářích,
  • platí jim každoročně dovolenou,
  • pořádají rodinné dny.

Vědí, že tak zvýší jejich produktivitu a pomohou jim dosáhnout větší spokojenosti a radosti z práce, snížit stres a zvýšit jejich motivaci. Naopak se vyhýbají požadavku velkého množství přesčasů, které mají podle vědců v dlouhodobém horizontu negativní vliv na zdraví i psychiku pracovníků.


Zdroj: https://www.roger.cz/jak-mindfulness-zefektivni-praci-a-pomuze-se-stresem/

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.