Nejvyhledávanějším programem je Management a Leadership

BRITISH BUSINESS SCHOOL nabízí 16 specializovaných oborů MBA (Master of Business Administration), 2 programy BBA (Bachelor of Business Administration) a tradičně uznávaný program se zaměřením na právo LLM (Master of Laws). Zkušeným manažerům nabízí program DBA (Doctor of Business Administration). Zeptali jsme se studijní referentky Veroniky Zemčíkové na to, o jaké programy je největší zájem a proč studovat právě na BRITISH BUSINESS SCHOOL.


Jaké jsou výhody studia MBA právě na vaší škole?
Jednou z největších předností studia na British Business School jsou bezesporu naši lektoři, kteří patří mezi přední odborníky z praxe i z akademického prostředí a představují špičky ve svém oboru.

Jako další zajímavou výhodu je určitě třeba uvést délku studia, které díky své efektivní formě trvá pouze 1 rok. Našim studentům nabízíme pestrou škálu studijních programů, mezi kterými si mohou vybrat ten, který bude nejvíce vyhovovat jejich potřebám a profesnímu zaměření. V současnosti mají uchazeči na výběr z 16 MBA programů. Po úspěšném dokončení studia obdrží studenti nejen diplom, ale v případě zájmu mají rovněž možnost získat mezinárodně uznávaný IES certifikát. Studovat na naší škole lze jak v kombinované, tak v plnohodnotné online formě, přičemž oba typy studia lze flexibilně zkombinovat se zaměstnáním. Studovat je možné v českém a slovenském jazyce a vybrané programy je možné studovat i v anglickém jazyce.

Jak hodnotíte vývoj výuky s ohledem na způsob jakým se vyvíjí trendy trhu práce? 
Stejně jako se vyvíjí trh práce a požadavky zaměstnavatelů na své zaměstnance, tak i na BRITISH BUSINESS SCHOOL se snažíme držet krok s nejnovějšími trendy ve vzdělávání a rovněž s celkovou situací ve společnosti. Proto je možné u nás většinu našich MBA programů studovat v čistě online formě, kdy výuka probíhá kompletně v online prostředí, a to ve všední dny v podvečerních hodinách. Tím vycházíme vstříc i našim pracovně nejvytíženějším studentům. Stejně tak jsou zajištěny online formou i veškeré konzultace a obhajoba závěrečné práce na konci studia.

Kdo je typickým studentem MBA na vaší škole? 
Našimi typickými studenty jsou manažeři ve vrcholových pozicích, absolventi vysokých škol a vlastníci firem. Podmínkou pro přijetí ke studiu MBA je buďto dokončené vysokoškolské vzdělání minimálně prvního stupně nebo dokončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a doložitelná manažerská praxe v délce nejméně 5 let. 

Naším nejvyhledávanějším studijním programem je program Management a Leadership, který studenty proškolí ve všech důležitých aspektech manažerské práce od představení základních manažerských dovedností, přes strategii v managementu, oblast krizového a finančního řízení, personální management, marketing a PR, obchodní právo a další.
Uchazečům, kteří již pracují v konkrétním manažerském odvětví, případně mají zájem se konkrétněji v některé oblasti profilovat, nabízíme specifičtější programy jako je například Finanční management a účetnictví, Personální management, Strategický management, Management ve veřejné správě, Mezinárodní vztahy a evropská studia další zajímavé studijní programy.

 
Jak ovlivňuje studium MBA uplatnění studentů na trhu práce?
Titul MBA je celosvětově vyhledávaným titulem na manažerském poli. Absolventi mají větší šanci na uplatnění se na trhu práce na manažerských pozicích a jsou na výkon povolání kvalitně připraveni. Na BRITISH BUSINESS SCHOOL klademe důraz na kvalitu poskytovaného vzdělání a rovněž i na schopnost využití nabytých zkušeností a dovedností v praxi.

 
Co nabízíte za výhody a benefity nad rámec studia?
Mezi výhody a benefity nad rámec studia patří určitě přístup do online knihovny Bookport po celou dobu studia, která čítá více než 8.500 titulů. Po úspěšném dokončení studia nabízíme našim studentům členství v Absolventském klubu, díky němuž si mohou zachovat a udržet kontakty s bývalými i současnými studenty a lektory, případně zde mohou získat nové zajímavé kontakty pro budoucí kariérní rozvoj. Naši studenti také po zahájení studia obdrží benefitní kartu, která její držitele opravňuje k čerpání výrazných slev na produkty či služby u vybraných partnerů.

Rozhovor vzniknul ve spolupráci s Veronikou Zemčíkovou, studijní koordinátorkou pro BRITISH BUSINESS SCHOOL s.r.o.

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.