Čím se řídit při výběru MBA školy

V České republice spadá studium MBA do celoživotního vzdělávání a jeho forma a kvalita poskytování závisí především na standardech a prioritách konkrétní vzdělávací instituce. Neberte proto výběr studia na lehkou váhu a zvažte důkladně všechny možnosti. Jaké faktory byste při výběru neměli opomenout?

Mezinárodní diplom

Ukazatelem kvality a důležitým kritériem při výběru MBA školy jsou její akreditace a členství v organizacích, které garantují kvalitu vzdělávání. Studium MBA v ČR nabízí mnoho institucí, ale na konci vystavený certifikát často zajistí platnost titulu MBA jen na území České republiky (v některých případech ani to ne), což by v dnešní době globalizace mohlo být určitým omezením. V Praze vám mezinárodní diplom zajistí například European School of Business & Management, která disponuje mnoha prestižními akreditacemi od domácích i zahraničních institucí.

Kdo vás bude učit

Jsou na stránkách školy zveřejněny profily lektorů s podrobnými informacemi ohledně jejich praxe a zkušeností? Právě ti jsou totiž zárukou dobře investovaných peněz a kvalitní výuky, ze které si odnesete skutečně přínosné a praktické znalosti a dovednosti.

Online vs. klasická výuka a délka studia

Podstatná je také otázka formy studia. Preferujete online studium, nebo klasickou výuku? Některé školy nabízejí online studium v různých podobách:

  • online studium formou video-přednášek s možností konzultace s lektory, např. Business Institut,
  •  online studium formou online přednášek s lektorem, např. Cambridge Business School,
  •  online studium bez možnosti jakékoliv interakce s lektorem.


Klasická kombinovaná výuka vám zajistí komunikaci se spolužáky, vyučujícími a sdílení zkušeností “face to face”.

Studium MBA trvá nejčastěji od jednoho do tří let. Pokud škola nabízí „rychlokurz“, raději zvolte jinou. Na Cambridge Business School lze titul MBA získat za jeden rok, výuka je rozdělena do dvou semestrů a probíhá v češtině.

Prezentace školy a reference absolventů

Podstatné je sledovat to, jak se daná instituce prezentuje, kolik let na trhu působí, zda jsou informace na webových stránkách aktuální a přehledné? Nechybí detaily ohledně celkové ceny za studium? Nabízí škola nad rámec běžné výuky doplňující aktivity, do kterých se můžete zapojit? Odpovědi na všechny tyto otázky jsou pro výběr kvalitní školy naprosto klíčové. Určitě se vyplatí kontaktovat i studijní oddělení, domluvit si schůzku a zjistit podrobnosti studia. Přečtěte si také reference samotných absolventů, příp. z jakých firem a institucí přicházejí.


Bonusem MBA programů jsou cenné kontakty, které během studia získáte. Poznáte odborníky z různých odvětví. Zjistíte, co a jak funguje nebo nefunguje v jiných firmách, a to pro vás může být inspirací v budoucí práci. S výběrem vhodné školy vám pomůže Asociace MBA a její Seznam MBA škol. Asociace sdružuje subjekty poskytující studium MBA v České republice. Členství v organizaci garantuje vysoký standard kvality studia MBA.

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.