Soft skills: 5 schopností, které by si měl osvojit každý

Ne každou schopnost, která je důležitá v kariérním prostředí, je možné objektivně zhodnotit a porovnat. Ačkoliv se různé certifikáty a zkušenosti dají dobře uplatnit v životopisu, je nutné brát také v potaz dovednosti, jejichž kvalita se na první pohled posuzuje velmi těžko. Jde o měkké dovednosti, dnes často označované anglicky jako soft skills. Schopnosti, které využíváme při mezilidské komunikaci a pomáhají nám udržovat vztahy.

Právě ty jsou něčím, co spojuje nejúspěšnější osobnosti nejen z manažerského prostředí. Nejlepší lídři totiž ovládají jak technické dovednosti, které je snadné objektivně posoudit, tak i právě mistrovsky rozvinuté dovednosti měkké.

Níže naleznete výběr 5 schopností, které rozhodně využijete jak v pracovním, tak v osobním životě. Pokud navíc uvažujete nad profesním vzděláváním a třeba i titulem MBA, pak jde o dovednosti, které se vám v tomto směru rozhodně budou hodit.

Spolupráce

Podpora spolupráce mezi zaměstnanci vede zejména k příjemnějšímu pracovnímu prostředí. A v takovém se velmi snadno dobrý nápad stává skvělým.

Pro vytvoření takovéto kooperace je třeba, aby někdo přebral zodpovědnost za nastavení správného přístupu. Pokud dokážete nalézt klady i u návrhů, které následně zamítnete, a jestliže zvládáte ocenit něčí iniciativu, výrazně tak přispějete k vytvoření úspěšně pracujícího a zdravého kolektivu.

Schopnost spolupracovat je také ze stejného důvodu klíčová pro všechny, kteří se chtějí pohybovat v manažerském prostředí.

Komunikace

Být skvělý komunikátor znamená nejen úspěšně předávat vlastní myšlenky. Nejlepší manažeři totiž rozumí také významu naslouchání druhým, jejich myšlenkám a nápadům.

Ideální komunikační způsob neexistuje, je však důležité nalézt rovnováhu mezi mluvením a vnímáním ostatních. Tím dokážete formovat vztahy a nalézat řešení, která budou vyhovovat všem. Ne náhodou se schopnost komunikace i spolupráce zdají podobné – pokud ovládáte jednu z nich, tak pravděpodobně budete dobří i v té druhé.

Emoční inteligence

Lidé v pracovním kolektivu se přirozeně časem sblíží a často mezi sebou sdílí informace i o svých osobních životech. Emoční inteligence je koncept, který představuje schopnost vcítit se do pocitů ostatních a ovládat ty své. Tedy něco, co vaši kolegové rozhodně ocení.

Důležitá je totiž nejenom kvalitní profesionální komunikace, ale také ta neformální. Pokud se dokážete do lidí vcítit, a umíte sdělit i špatné zprávy taktně a ohleduplně, pak jste rozhodně na správné cestě být oceňovanou součástí týmu.

Schopnost řešit problémy

Problémům v pracovním životě (stejně jako v tom osobním) se vyhnout nedá. Rozhodně se ale hodí umět je adresovat a analyticky řešit. Prvním krokem je ho zejména přijmout a následně usilovat o co nejlepší výsledek.

Pokud ozkoušené postupy selžou, je někdy třeba přijít s jejich kreativním a nekonvenčním řešením. To neznamená, že člověk musí být vyloženě kreativním vizionářem. Stačí se jen na situaci pokaždé dívat novýma očima, brát v potaz její kontext a přemýšlet nad větším množstvím způsobů, jak ji vyřešit.

Time management

Pokud dokážete efektivně využít svůj čas, zvládnete mnohem snáze dodržet termíny a včas dokončit úkoly - jde o schopnost úzce spojenou s produktivitou. Zároveň se díky tomu budete moct výrazně posunout ve vlastní kariéře.

Rozhodně jde o dovednost, kterou můžete rozvíjet a také předávat dál. Jestliže tedy se svým časem umíte pracovat správně, nikdy není špatný nápad pomoct někomu, komu to dělá problém. Pokud vás navíc napadá, jak časově zefektivnit některý z procesů, které v práci vykonáváte, rozhodně se se svými nápady podělte dál – každá inovace bude rozhodně vítaná.

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.