Nemáte čas chodit na přednášky? Studujte online!

Online studium bylo ještě nedávno vnímáno jako zcela okrajový způsob, jak se vzdělávat. Veřejnost ho dlouhodobě považovala za neefektivní, technicky náročné a často i zcela zbytečné. 

Historie ale dokazuje, že zažité pořádky se mohou změnit a často taky velmi náhle a nečekaně. Takový osud potkal i online studium. Z chudého bratříčka klasického prezenčního vzdělávání se během několika měsíců stal rovnocenný partner. Forma, kterou začala řada lidí přímo preferovat.

Samozřejmě, to zapříčinila pandemie koronaviru. V době, kdy byla obtížná fyzická setkání a​ prezenční výuka byla často zcela nemožná, řada škol přistoupila k jediné možné alternativě v mnohem větší míře, než tomu bylo do té doby.

Lidé, kteří navíc během období karantén a lockdownů měli více volného času, navíc sami začali vyhledávat možnosti, jak se vzdělávat nad běžný rámec. Online studium se tak ukázalo jako snadný a efektivní kompromis v dané situaci.

Závislost na místě

Jako jednou z největších výhod online formy vzdělávání se ukázalo, že nezáleží na tom, odkud ji absolvujete. Zatímco při prezenčním studiu je třeba docházet na jedno místo, kde výuka probíhá, v případě toho onlinového je možné studovat i klidně třeba ze zahraničí. Stačí k tomu pouze připojení k internetu.

Časová flexibilita

V mnoha ohledech je internetové vzdělávání příznivější, co se časového vytížení týče. Ačkoliv studiem strávíte pravděpodobně stejnou dobu, jako v prezenční formě, je často možné si ho příjemněji rozvrhnout podle vlastních kapacit. Nepochytili jste z lekce vše a chcete se k ní vrátit? Velmi často se uchová záznam, který si můžete pustit zpětně. Část programu také mnohdy zabere samostudium, které si můžete uzpůsobit podle vlastního tempa.

Nižší nákladnost

Ačkoliv se to může zdát nepodstatné, online studiem ušetříte například za dojíždění. Možnost absolvovat ho odkudkoli znamená, že není třeba nikam jezdit, což se může kladně promítnout do vašich výdajů. Nižší bývá i cena za samotný studijní program, nižší jsou i další náklady. Pokud ale musíte investovat do nového vybavení (třeba kvůli technickým parametrům), asi stojí za zvážení důkladnější srovnání s prezenčním studiem.

Příležitosti

Již jsme v článku zmínili, že online studiem nejste závislí na místě, odkud studujete - s tím se pojí také mohonásobně větší počet možností, co studovat. Váš výběr není limitován tím, kde se vy nebo vaše vybraná škola nachází, s onlinem můžete své možnosti rozšířit globálně. Snadno tak narazíte na rozmanitější spektrum možných studijních oborů i specifických přístupů ke studiu. 

Rozmanitá komunita

Lidé, kteří se rozhodnou pro online studium, mohou pocházet odkudkoliv. Často tak díky tomu poznáte lidi, se kterými byste se běžně nikdy neměli šanci setkat - ačkoliv je takhle vidíte pouze na obrazovce. Sice je interaktivita v online prostoru trochu limitovanější než v klasické učebně, i tak je možné online studium využít jako novou formu networkingu.


Zároveň je ale potřeba mít na mysli, že se všemi klady se nesou i zápory. Proto byste měli důkladně zvážit, jestli je pro vás online forma vzdělávání skutečně nejvhodnější - vyžaduje totiž velkou dávku sebekázně a silnou vůli. Nezapomeňte, že existují také prezenční nebo přímo kombinované formy výuky, které vám mohou vyhovovat víc. Ať už  se rozhodnete jakkoli, přejeme vám hodně štěstí do vašeho studia. 

Pokud si chcete přehledně srovnat nabídky studia u jednotlivých škol, využijte pro to náš filtr škol, které profesní vzdělávání poskytují.Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.