Soft skills: jak se stát tím kandidátem, kterého firmy hledají

Mnozí analytici tvrdí, že nejžádanější dovednosti, které budou firmy v budoucnu vyhledávat, už nebudou technické dovednosti (tzv. hard skills), jako jsou například řízené studie, mnohaleté zkušenosti na podobných pozicích nebo cizí jazyky. Místo toho se pozornost zaměří na ty, které jsou známé jako měkké dovednosti (tzv. soft skills), mezi které patří třeba mezilidská komunikace, schopnost empatie nebo organizace času a zdrojů. To je důvod, proč umění rozpoznat je a využít vás může na pracovním pohovoru odlišit od ostatních kandidátů.

Co jsou soft skills

Termín soft skills (z angličtiny se dají doslovně přeložit jako „měkké dovednosti“) se vztahuje k nekognitivním kompetencím, to jsou ty spojené s lidskými a mezilidskými stránkami, jako je:

 • motivace,
 • aktivní poslech,
 • osobní a sociální odpovědnost,
 • samostatnost,
 • týmová práce.


Pro několik oblastí života jsou tyto dovednosti tak nezbytné, že mnozí odborníci dokonce zpochybňují jejich označení měkké dovednosti a spíše se přiklánějí k jiným termínům, jako jsou základní dovednosti, klíčové dovednosti nebo dovednosti zaměstnatelnosti.


Velký rozdíl mezi tvrdými dovednostmi a měkkými dovednostmi je v tom, že zatímco se první z nich naučíte, můžete je udržovat a posilovat, měkké dovednosti budete muset i nadále rozvíjet a vylepšovat v průběhu celého svého kariérního vývoje a v situacích, kdy budete muset čelit různým lidem a obchodním požadavkům, kterým se musíte přizpůsobit.

Na co potřebujeme soft skills

Jestli měkké dovednosti byly vždy nezbytné, proč se nyní staly středobodem pracovního světa? Když si uvědomíte, kolik interakcí každý den v práci zažijete, pochopíte, že právě tento typ dovedností, díky kterým navazujete vztahy s ostatními, je tolik zásadní.

Z průzkumu uveřejněného anglickým periodikem The Guardian vyplynulo, že z mladých lidí, kteří nově vstupují do pracovního světa, celých 90 % nezůstane ve stejné práci déle než pět let. To znamená, že s velkou pravděpodobností změní zaměstnání asi sedmkrát v životě. Takže to, co se počítá, už není zkušenost v určité oblasti, ale průřezové dovednosti, které nám mohou sloužit pro všechny druhy pracovních míst a úloh. Díky tomu jsou uchazeči o zaměstnání se silnými měkkými dovednostmi vysoce přizpůsobiví zaměstnanci, kteří mohou oživit podnikání a pomoci mu fungovat efektivněji.

Jak soft skills ovlivňují, jestli získáte práci

Tyto druhy dovedností jsou na vzestupu a doplňují odborné znalosti, které až dosud naplňovaly naše životopisy k prasknutí. Doba se ale změnila, a jak poukazují někteří odborníci: otitulovaní kandidáti už nejsou pro firmy nutně nejvhodnější.

Je naprosto zásadní tyto schopnosti rozvíjet. Odborník Joseph Fuller, profesor na Harvard Business School, říká: „Slabé soft skills jsou v současné době důvod číslo jedna pro propuštění.“ Ale nejen to. Může to být dokonce hlavní příčina toho, že jste nebyli vybráni na vysněnou pozici.

Studie Manpower Group Soft skills 4 talent 2016, do které se zapojilo 3 791 společností z 8 evropských zemí, dospěla k závěru, že tyto dovednosti „jsou užitečné pro řešení konkurenčních výzev, které představují různá odvětví a trhy“, a zahrnují tak rozmanité vlastnosti, jako je řešení problémů, stanovení si cílů, rozhodování, aktivní učení nebo emoční inteligence.

Jak ukázat naše soft skills během pohovoru

Před pohovorem: Identifikujte je

Chcete-li odhalit své měkké dovednosti a naučit se je prodat, navrhujeme praktické cvičení:

 • Udělejte si seznam mezilidských dovedností, o kterých si myslíte, že je máte.
 • Zeptejte se sami sebe, jaké dovednosti by mohly být relevantní pro práci, o kterou usilujete.
 • Porovnejte tyto dva seznamy a vyberte, které z nich chcete zahrnout do svého životopisu (můžete je přidat do sekce Dovednosti).
 • Můžete je také zmínit ve svém průvodním dopise. Vyberte ty nejdůležitější pro vaši vytouženou práci a právě tyto uveďte.


Během pohovoru: Ukažte je
Během pohovoru vám personalista bude pokládat různé otázky, aby se o těchto typech dovedností dozvěděl více. Obecně se vyhodnocují podle následujících kritérií:

 • Iniciativa: Mohou se vás zeptat, jaké kroky byste podnikli k vyřešení imaginárního problému. Tak uvidí, jak moc jste schopni improvizovat tváří v tvář určité situaci. Právě proto je důležité důkladně si prostudovat pozadí společnosti, abyste mohli přijít s reálným řešením situace. Stůjte nohama na zemi, ale nebojte se přijít s nápaditým a osobitým řešením.

 • Schopnost poučit se ze svých chyb: Buďte upřímní v tom, co si myslíte, že jste udělali špatně v předchozí práci. A beze studu mluvte o tom, jak jste zapracovali na svých slabých stránkách. Upřímnost a sebekritika jsou vysoce ceněny. Mluvte konstruktivně o své pracovní minulosti a vyhněte se nářkům nebo pomlouvání společností a kolegů z minulosti.

 • Vaše komunikační dovednosti: Výmluvnost, pestrá slovní zásoba a správná neverbální komunikace jsou body ve váš prospěch, pokud víte, jak na ně. A aby toho nebylo málo: nenechte se zastrašit personalistou a cvičte aktivní poslech, jako je třeba přikyvování hlavou nebo udržování přímého očního kontaktu, když s vámi mluví.

A nezapomeňte věnovat pozornost neverbálnímu jazyku! Studie pracovního portálu ICIMS uvádí, že podle odborníků na lidské zdroje jsou nejčastějšími chybami, které kandidáti během pohovorů dělají, tyto:

 • přijdou pozdě (79 %),
 • nevhodně se obléknou (70 %),
 • vyhýbají se očnímu kontaktu (68 %),
 • kontrolují si během pohovoru telefon (58 %).

Po pohovoru: Zapracujte na nich
Ačkoli mnozí odborníci považují za velmi obtížné tento typ dovedností učit, protože jsou často dány povahou člověka, podle Andyho Wibleho, doktora filozofie, je nejenže lze naučit, ale také je můžete už od mládí jednoduchými gesty přenášet nebo je podpořit činnostmi, které nás nutí zapojit představivost.

Možná by vás to ani nenapadlo, ale investování svého volného času do tvůrčích činností (jako je kreslení, malování nebo divadelní kurzy) může být dobrým způsobem, jak zlepšit mnoho z vašich měkkých dovedností.

Neměli bychom zapomínat, že kromě toho, že jsou skvělým nástrojem, který má využití ve všech oblastech života, vám soft skills také pomohou vyniknout jako profesionálovi. Takže seberte odvahu, doma je natrénujte a každý den je používejte, abyste se odlišili od ostatních profilů a vaše kariéra nabrala nový směr.


Zdroj článku: https://www.welcometothejungle.com/cs/articles/soft-skills-kandidati

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.