Jste týmovým hráčem?

Umíte na sebe vzít odpovědnost

Člověk, který je schopný přijmout odpovědnost za svou práci, je ideální součástí týmu. V takové pozici byste měli být schopni dokončit úkoly včas a zvládnout rozlišit, které je třeba udělat urgentně, a které tolik nespěchají. Zároveň je však potřeba umět převzít vlastní chybu, a pokud práci dokončit nestíháte, je lepší tomu čelit čelem a snažit se přijít s konkrétním řešením daného problému.

Prokazujete spolehlivost

Jako někdo, kdo je součástí pracovního kolektivu, byste ale neměli brát v potaz pouze vlastní práci. Pokud dokážete zhodnotit její význam, měli byste v ideálním světě zvládnout vše tak, jak se od vás očekává. Lidé však nejsou stroje a selhat je zcela přirozené – v takovou chvíli je třeba nebát se o své chybě promluvit. Spolehlivost je totiž jedna z nejcennějších kvalit, kterou do týmu můžete vnést.

Nabízíte pomoc

Ti nejlepší týmoví hráči se nezdráhají nabídnout pomocnou ruku, když to je potřeba. I přes rozdíly v perspektivě, přístupu, stylu či povaze, dokážou přijít na to, jak spolupracovat a komukoliv pomoci, samozřejmě s ohledem na vlastní kapacity. Důležitý je v tomto případě i pozitivní a racionální přístup, zejména ve stresových situacích totiž dokáže zpříjemnit atmosféru na pracovišti.

Rozumíte své roli

Každý člen pracovní skupiny by měl mít svůj jasně vymezený úděl, na základě kterého by měl mít nastavená náležitá očekávání. To mimo jiné ovlivňuje i přístup ostatních ke konkrétnímu člověku. Jakmile své roli skutečně porozumíte, je třeba převzít iniciativu a pracovat v jejím rámci co nejpřesněji. Aby mohl tým uspět, musí totiž každý jasně vědět, co v něm má vlastně dělat.

Vnímáte týmové cíle

Ačkoliv se každý podvědomě snaží ukázat, co je v něm nejlepší, v jádru by měl celý tým usilovat o stejnou věc. Schopnost upřednostnit v zaměstnání společné cíle před těmi individuálními dokáže kolektivy skvěle semknout. Porozumět a usilovat o cíle, které si vytyčí celý tým společně, je tak možná hlavním znakem správného týmového nastavení.

Pokud se chcete dozvědět i o dalších dovednostech, které v týmu uplatníte, přečtěte si náš článek o soft skills.


Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.