MBA studium jako firemní benefit

Benefit ve formě MBA studia pro vaše zaměstnance může být nástrojem, jak si vychovat loajální a spolehlivé zaměstnance, a to především pokud se jedná o střední a vyšší management, kde je fluktuace poměrně častá a nežádoucí.

MBA JAKO JEDEN Z POPULÁRNÍCH FIREMNÍCH BENEFITŮ
Práci z domova, služební auto, notebook a telefon to jsou benefity, které váš zaměstnanec jistě ocení. Stále větší oblibu však získává benefit ve formě MBA vzdělání, které hradí zaměstnavatel. Tímto krokem zaměstnancům ukážete, jak si je hýčkáte, a dáte jim najevo, že s nimi počítáte i do budoucna. Pro studenty i zaměstnavatele je důležité, aby studium bylo slučitelné s pracovní dobou. V tom je velká výhoda online studia, které lze absolvovat z pohodlí domova.


MBA POMŮŽE RŮST ZAMĚSTNANCI I FIRMĚ
Studium MBA obohatí zaměstnance po stránce znalostí a praktických zkušeností. Absolventi tak velmi často dokážou firmě pomoci v růstu. Během studia mohou navázat i zajímavé kontakty, které mohou být přínosem pro firmu. 


ZAMĚSTNANEC S TITULEM MBA JE IDEÁLNÍM KANDIDÁTEM PRO MANAŽERSKOU POZICI
Studovat lze management obchodu, veřejné správy, management ve zdravotnictví, bezpečnostní a krizový management, ekonomiku a finanční management, marketing, mezinárodní obchod či real estate. Existují také flexibilní programy, které nabízí možnost sestavit si individuální studium dle svých potřeb a obsáhnout tak problematiku z několika různých oborů.

VÝDAJE NA STUDIUM MBA SE VÁM VRÁTÍ
Zaměstnavatel může výdaje na studium uplatnit v základu daně jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců (dle ustanovení §24 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Současně se pro zaměstnance jedná o příjem, který je dle zákona o daních z příjmů osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele.

Hrazením studia MBA motivujete své zaměstnance k tomu, aby se více starali o svůj osobní rozvoj a dáváte jim najevo, že hrají důležitou roli v hierarchii a vývoji vaší organizace. Umožněte svému zaměstnanci profesně růst právě ve vaší firmě. 

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.