Trendy ve vzdělávání pro rok 2023

Nedávná pandemie koronaviru urychlila potřebu změny vývoje vzdělávání od toho všedního ve třídě k výuce orientované na rozvoj dovedností a kompetencí. Mezi hlavní trendy v blízké budoucnosti bude patřit gamifikace, expanze ed-tech, zvyšování kvalifikace na pracovišti a virtuální vzdělávání. Mladší generace, která hledá způsoby, jak zlepšit své kompetence, učit se efektivněji a časově úspornějším způsobem ocení v roce 2023 především nano-učení.

VIRTUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Dnešní vzdělávací metody jsou účinnější a poutavější díky kombinaci rozšířené reality (AR) a virtuální reality (VR). Nedávná analýza společnosti Market Research Future (MRFR) předpovídá, že se v letech 2022 až 2027 rozšíří trh o vzdělávání pomocí rozšířené a virtuální technologie až o 18,2 %. Na vzdělávací instituce a firmy bude vyvíjen tlak, aby se vybavily technologiemi, které umožní hladkou a integrovanou komunikaci a práci.

GAME-BASED LEARNING NEBOLI GAMIFIKACE

Učení založené na hře známé jako "gamifikace" je jeden z nejoblíbenějších trendů, který nyní zaplavuje vzdělávací sektor. Podporuje větší zapojení studentů a učení se novými způsoby. Navíc gamifikace pro svou hravost, užívání herních prostředků, herních designů, herního myšlení a herních principů zvyšuje motivaci studentů zapojit se.

SOFT SKILLS

V roce 2023 se zaměříme na agilitu, přizpůsobivost, náborové postupy, získávání talentů, management a leadership. Vzhledem k tomu, že měkké dovednosti (soft skills) jako týmová práce, komunikace a emoční inteligence jsou velmi žádané, budou se vzdělávací postupy více opírat o zkušenosti z praxe prostřednictvím realizace projektů a vzájemné spolupráce.

NANO-UČENÍ (MIKROUČENÍ)

Jedná se o inovativní proces učení rozložený na malé části, které realizujeme postupně, nebo nezávisle na sobě. Je přizpůsoben požadavkům a úrovni studenta. V praxi to vypadá tak, že vytváříme krátké lekce, které jsou studentům poskytovány v kratších časových rámcích (od 15 sekund do 15 minut). Studenti získají flexibilitu při učení, protože jim nezatěžujeme mysl velkými kusy informací.

ONLINE CERTIFIKACE

Online vzdělávání prostřednictvím certifikačních kurzů vede k získání odborných certifikací, které jsou ceněné pro potenciální zaměstnavatele a posouvají studenty blíže k vysněné pracovní pozici. Namísto pouhého vydávání certifikátů se stává populární vzdělávání založené na praktických dovednostech, protože poskytuje studentům konkurenční výhodu na trhu práce a připravuje je na zvládnutí jakýchkoliv problémů.

STUDIUM MBA ONLINE

Pokud chcete prohloubit, nebo zdokonalit manažerské dovednosti, zvolte profesní vzdělávání MBA. V posledních letech lákají především online programy, které splňují požadavky nejen z hlediska kvality a obsahu studia, ale poskytují časovou flexibilitu a možnost studia odkudkoliv. Přehled studijních programů a škol naleznete ZDE.


Navzdory změnám, které nás v budoucnosti čekají, budou mezi “stálice” ve vzdělávání patřit kurzy lidských zdrojů, financí, marketingu, strojového učení, datové vědy, kybernetické bezpečnosti a uživatelského rozhraní. Budoucnost je o neustálém zvyšování kvalifikace, online kurzy budou i nadále poskytovat studentům pohodlnou cestu k získání potřebných dovedností a znalostí. 

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.