Time management. Řízením času řídíte svůj vlastní život

Času máme za rok všichni stejně, přesně 365 dní. Jenže zatímco někteří toho zvládnou opravdu hodně, jiní nestíhají a jsou vyčerpaní. Pokud se chcete zařadit do první skupiny, naučte se efektivně plánovat svůj čas. Jak na to, přibližuje psycholožka a koučka Radka Loja.

TIME MANAGEMENT - ZAČNĚTE NASTAVENÍM CÍLŮ
Pokud lidé nevědí, co chtějí, často postrádají chuť a motivaci něco dělat a měnit. Většinou se pohybují v rámci zaběhlé rutiny, říkají „nemám čas“ a často trpí nudou a pocitem ztráty smyslu toho, co dělají.

  • Nejprve si ujasněte, jakých cílů chcete dosáhnout v základních oblastech svého života, např. vztahy, práce, zdraví, sport, peníze a osobní rozvoj. Tyto cíle jsou dlouhodobé, protože chvíli trvá, než se k nim dopracujete.
  • Potom si určete cíle nebo spíše úkoly na každý den, týden a měsíc. Toto jsou krátkodobé cíle a musí být v souladu s těmi dlouhodobými. Jinak se může stát, že svůj čas a energii ztratíte na nedůležitých činnostech a na věci, na kterých vám záleží, už vám nezbyde prostor.


Cíle by měly být jasně formulované ve tvaru, co chcete (ne, co nechcete), dosažitelné, to znamená, že si je dokážete představit a měřitelné, takže poznáte, že tam jste. 
Cíle je ideálně si napsat a vyvěsit na viditelné místo. Jinak se může stát, že zapomenete, co jste vlastně chtěli. Na cíle potřebujete zaměřit svoji pozornost.


KAŽDÝ DEN SI STANOVUJTE PRIORITY

Každému úkolu, který máte udělat, si přiřaďte prioritu, která je v souladu s vašimi cíli. Můžete k tomu využít známou Eisenhowerovu matici. Priority se dělí na důležité, nedůležité, naléhavé a nenaléhavé.


Všechno, co máte v kategorii I. je potřeba vyřídit co nejdříve, což obvykle bývá spojeno se stresem a časovým tlakem. Úkoly z kategorie III. se snažte co nejvíce delegovat nebo je rovnou odmítněte. V kategorii IV. většinou najdete časožrouty, záležitosti, které nejsou naléhavé a téměř nic vám nepřinášejí. Ty doporučuji co nejvíce eliminovat.

eisenhoweruv-princip


Z hlediska řízení času a dosahování cílů je nejdůležitější kategorie II. Patří tam úkoly, které nemusejí být vykonány hned, ale pokud se na ně vykašlete, pravděpodobně nikdy nedosáhnete toho, co jste si předsevzali. Patří tam také příprava na jednání, učení, prevence zdraví atd. Pokud tyto úkoly budete odsunovat, tak se jednoho dne stanou urgentní, přesunou se do kategorie I., kde je stres a tlak.

V BOJI S PERFEKCIONISMEM POMÁHÁ PARETOVO PRAVIDLO 80/20
Dá se aplikovat na většinu situací. Říká, že 20 % úsilí přináší 80 % výsledku. Co uděláte navíc, je spíše mrhání časem a energií. Tedy např. 20 % přípravy na prezentaci vám většinou pokryje 80 % celého tématu. Toto pravidlo samozřejmě neplatí stoprocentně, ale pokud jste v časovém presu a nejde vám o dokonalost, tak ho v klidu použijte.


Zdroj: https://mindtrix.cz/portfolio/time-management-rizenim-casu-ridite-svuj-vlastni-zivot/

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.